شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - 25 شوال 1437

پیامبران

مسلمانان جهان

علماء و أعلام

از منظر دیگران

اماکن اسلامی

مناجات و أدعية

أهل بیت (ع)

خدمات فرهنگی اجتماعی

مقالات

استفتاءات

تألیفات

اخبار

زندگی نامه

عدالت گستری در تمام زندگی

 

مقالات

 

سالروز ولادت امام زمان(عج)

پانزدهم شعبان مصادف با سالروز ولادت امام زمان حضرت حجت(عج) است. بايد حركت كنيم تا با استفاده از منابع اصيل اسلامي، عقيده خود را تثبيت كنيم. در اين باره به كلام پيامبر خدا (ص) مي‌پردازيم كه در محتوای خويش همان كلام الهی است. زيرا خداوند متعال فرموده است: «وما ينطق عن الهوی ٭ إن هو إلاّ وحی يوحي» (نجم/3-4).

پيامبر اسلام (ص) به دو گونه از امام زمان(عج) سخن گفته است. يكی به صورت كلی و ديگری به صورت خاص و همراه با جزئيات. در خط كلی شيعه و سنی از آن حضرت روايت مي‌كنند كه فرمود: «من در بين شما دو ثقل را وامي‌گذارم كه تا به آنها تمسك بجوئيد هرگز پس از من گمراه نمي‌شويد. كتاب خدا و عترتم اهل بيت من. آن دو از يكديگر جدا نمي‌شوند تا اينكه در حوض [كوثر] بر من وارد شوند.»

منظور از اهل بيت، همه كسانی كه با آن حضرت نسبت خويشاوندی دارند، نيست. بلكه منظور ائمه(ع) است  كه يكی از پس از ديگری آمدند. آنان در ميان مردم بودند و مردم ايشان را مي‌ديدند و با آنان سخن مي‌گفتند و به گفته هايشان گوش مي‌دادند. پيامبر(ص) مي‌‌فرمايد: «آن دو از يكديگر جدا نمي‌شوند تا اينكه در حوض [كوثر] بر من وارد شوند.» معنای آن اين است تا زمانی كه كتاب خدا در گستره زمان پويايی دارد، شخصی از اهل بيت(ع) نيز همپای آن پويايی دارد. اين همان خط كلی است كه تأكيد دارد، در طول زمان هموراه فردی از اهل بيت(ع) وجود دارد و حركت مي‌كند. اما حديث ديگر جنبه اختصاصی دارد و سنی و شيعه آن را روايت كرده‌اند: «روزها و شب‌ها سپری نخواهند شد تا اينكه خداوند مردی از اهل بيت مرا مبعوث كند كه اسم او اسم من است، زمين را پر از قسط و عدل كند، همان گونه كه پر از ظلم و ستم شد.»

لذا اعتقاد به مهدويت يك اعتقاد اسلامی است و اختصاص به شيعه ندارد. همه مسلمانان اعتقاد دارند كه مهدي(عج) در آخر الزمان ظهور خواهد كرد. هر چند كه آنان در جزئيات ولادت و بعضی مسائل ديگر با يكديگر اختلاف نظر دارند. پس اعتقاد به مهدويت ريشه در گفته‌های رسول خدا(ص) و ائمه اهل بيت(ع) دارد.

ممكن است بعضی از مردم از مسأله طول عمر آن حضرت حرف بزنند و آن را غير عادی بشمارند. ولی معنای آن نيست كه طول عمر از نظر علمی غير ممكن باشد. دانشمندان امروزی كه در مورد راز نوسازی سلولها تحقيق مي‌كنند، معتقدند اگر اين راز كشف شود، آنها به راز تداوم حيات نيز پی خواهند برد. به عبارت ديگر انسان مي‌تواند بيش از عمر معمولی زندگی كند. لذا دانشمندان معتقدند كه مانعی وجود ندارد كه انسان دويست سال زندگی كند. پس طول عمر از نظر علمی امكان پذير است. ولی دانشمندان تا هنوز نتوانسته‌اند آن را اثبات كنند.

اما از لحاظ تاريخی ديني، خداوند متعال در قرآن مجيد كه «لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه»(فصلت/42) درباره حضرت نوح(ع) حرف مي‌زند. آن حضرت فقط نه صد و پنجاه سال در بين قوم خود زندگی كرد. ولی از اينكه پس از توفان چقدر زيسته است، قرآن چيزی نمي‌گويد. پس اگر امكان داشته باشد كه انسان هزار سال زندگی كند، امكان خواهد داشت كه دو هزار سال هم زندگی كند. پس طول عمر هيچ گونه اشكالی ندارد.

 

راز غيبت امام مهدي(عج)

راز غيبت امام مهدي(عج) چيست؟ غيبت آن حضرت از امور غيبی الهی است. بسياری درباره فلسفه‌ غيبت آن حضرت حرف زده‌‌اند. ولی ما آن را از امور غيبی الهی مي‌دانيم و اگر صادق مصدق آن را برای ما آورده باشد ما به آن باور پيدا مي‌كنيم. البته ما نمي‌گوئيم كه زندگی بر اساس غيبت بنا شده است، بلكه معتقديم زندگی بر اساس قوانين و سنت‌های طبيعی و اجتماعی و تاريخی كه خداوند در هستی و زندگی به وديعت نهاده، بنا شده است. ولی اين اعتقاد را داريم كه مانعی وجود ندارد كه گستره‌ای مخصوص امور غيبی و اسرار الهی وجود داشته باشد. اگر امور غيبی از طريق صادق مصدق كه همان رسول خدا(ص) است به اثبات رسيد، ما بايد بدان ايمان بياوريم، هر چند كه نتوانيم به راز آن پی ببريم. چرا كه اگر خداوند كاری را صورت دهد حتماً از روی حكمت است «لايسأل عما يفعل وهم يسألون»(انبياء/23).

 

ما چه مسؤوليتی داريم؟

از سالروز ولادت آن حضرت چه درسی مي‌گيريم؟ آيا بايد بي‌تحرك بنشينيم كه نجات بخشی خواهد آمد و دنيا را نجات خواهد داد؟ آيا بعضی بايد چنين القا كنند ما مسؤول تغيير دنيا نيستيم، چرا كه حضرت حجت(عج) مسؤول اين كار است و ما بايد منتظر بنشينيم تا ايشان بيايد و پيروزی را رقم بزند؟ آيا بايد بي­تفاوت و بي­مسؤوليت در قبال چالشها باشيم؟ آيا بايد از عرصه‌های درگيری فاصله بگيريم و هيچ كاری برای گسترش اسلام انجام ندهيم؟

بعضی از مردم اين چنين فكر مي‌كنند و مي‌گويند بايد دست روی دست بگذاريم تا حضرت حجت(عج) ظهور كند. نبايد هيچ پرچمی را برافرازيم؛ زيرا هر پرچمی كه پيش از قيام آن حضرت، بلند شود پرچم ضلالت است. آيا درست است كه قضيه اين چنين باشد؟

بايد پرسيد: آيا خداوند در طول اين زمانها دعوت ما به اسلام را متوقف كرد؟ آيا خداوند امر به معروف و نهی از منكر برای اصلاح جامعه را متوقف كرد؟ آيا خداوند جهاد با كافران و مستكبران را راكد گذاشت؟ قرآن كريم از همه اين مسائل به صورت فراگيری صحبت مي‌كند و آن را به زمان خاصی متوقف نمي‌سازد. قرآن دعوت را به همه زمانها متعلق مي‌داند. اگر چه پيامبر(ص) مسؤوليت دعوت را به عهده داشت ولی هر مسلمانی وظيفه دارد كه به سوی خدا دعوت كند، او بايد طبق توانايي‌ها و شرايط خود به اين وظيفه عمل نمايد. همين طور خداوند از ما خواسته است كه در هر زمان و مكانی امر به معروف و نهی از منكر كنيم. اراده الهی اين است كه دينش بر زمين حاكم شود و از ما خواسته است كه با تمام توانمندي‌های خويش زمينه را برای حضور اين دين آماده سازيم. اگر آن حضرت خواهد آمد تا زمين را پس از آنكه از ظلم و جور پر گرديد، از قسط و عدل پر كند، پس مي‌توانيم تصور كنيم كه اجرای عدالت امر محالی نيست.

 

عدالت فراگير

هر انسانی مي‌تواند در راستای انتظار يك عدالت فراگير و گسترده، خود به برقراری عدالت جزئی اقدام كند. بايد اجرای عدالت را در زندگی خودمان تجربه كنيم. بايد به عدالت به عنوان يك مسأله مهم اسلامی باور داشته باشيم و در هر جايی در كنار مظلومان باشيم، حتی اگر مسلمان نباشند و كافر باشند. در هر جايی بايد عليه ستمگران باشيم حتی اگر مسلمان باشند. زيرا عدالت يك بخشش الهی به همه مردم است. ظلم نيز همين گونه است و خداوند آن را برای همه مردم نمي­پذيرد. ما به عنوان مسلمان وظيفه داريم كه با عدالت حركت كنيم و تمام حركت‌های ما در زندگی تجسم عدالت باشد. بايد در همه كلمات و سخنان خود عادل باشيم. در برخوردهای خود عدالت بورزيم. در روابط خود بايد عدالت را رعايت كنيم. در قضاوت‌ها و موضع گيري‌های خود بايد عدالت را مد نظر داشته باشيم. در هر جايی كه خواستيم رد يا تأييد كنيم عدالت را در نظر بگيريم. اگر كسی عادل نباشد نمي‌تواند يك مسلمان واقعی باشد. زيرا خداوند اسلام را به عبادت مربوط ساخته است.

پس بايد عدالت را بپذيريم. اگر معتقديم كه امام حجت(عج) عدل منتَظَر است، بايد از اين مسأله خط عام اسلامی عدالت را الهام بگيريم. بايد بفهميم كه راه ما بايد همين راه باشد. نبايد به ظلم ظالم چه صورت فردی و چه اجتماعی رضايت بدهيم. بايد با استفاده از حكمت عليه ظالم ايستادگی كنيم تا بتوانيم مردم را از ظلم نجات دهيم و بتوانيم عدالت را در همه هستی گسترش دهيم. بايد در كنار دعوتگران به عدالت باشيم هر چند كه از نظر فكری با آنان اختلاف نظر داريم. بايد با كسانی كه اختلاف فكری داريم، به صورت مقطعی و مشخصی همكاری كنيم تا ملتها را نجات دهيم و در راه مقابله با ظلم و استكبار امت اسلامی با يكديگر همكاری كنيم.

بايد جبهه مستضعفان جهان را تشكيل دهيم. آنانی كه برای از بين بردن مستكبران فعاليت ميكنند تا بر وعده الهی «ونريدأن نمن علی الذين استضعفوا فی الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين»(قصص/5) تأكيد بورزيم.

 

مناسبت‌های اسلامي

مناسبت‌های اسلامی فقط برای شادی های بيهوده و گريه‌های بی ثمر نيست، بلكه اين مناسبت‌ها در ادامه حركت و خط اسلام هستند. اين مناسبت‌ها داستان انسانی است كه مي‌خواهد انسانيت خود را ريشه دار كند. اين مناسبتها به ما مي‌آموزند كه چگونه سربازان اسلام در راه آزادی باشيم. چگونه سربازان اسلام در خط عدالت باشيم. بايد با استفاده از مناسبتهای تاريخی خود بكوشيم بزرگان بسياری را در حال و آينده به وجود آوريم. انسانی كه انديشه عظيم،  ايمان عظيم، حركتی عظيم و موضع گيری عظيم دارند.

 

پايه‌های آينده

عزيزان! آينده در انتظار ماست تا پايه‌های آن را بنا كنيم. حداقل وظيفه ما اين است كه نگذاريم كه اين پايه‌ها سست و بي‌بنياد و متزلزل بنا شوند. پس بايد زمينه را قوی بسازيم و سپس پايه‌ها را روی آن مستحكم بنا كنيم. بايد همپای ابراهيم و اسماعيل گام برداريم. آنان پايه‌های خانه را بالا مي‌بردند و با خدای خويش مناجات مي‌نمودند. ما نيز بايد در حركت انسان در زندگی و عرصه‌های درگيري، پايه‌های اسلام را بالا ببريم و با خدای خويش مناجات كنيم كه خداوند ما را هدايت كند و قدمهای ما را استوار گرداند و گامهای ما را مستحكم نمايد و اراده ما را قوت بخشد و افقهای پيش روی ما را وسيع گرداند و سپس به ميدان مبارزه و درگيري‌ها بشتابيم و امر به معروف و نهي ‌از منكر كنيم. سپس بگوييم: «وانصرنا علی القوم الكافرين»(بقره/250) نه اينكه در قهوه خانه بنشينيم و بگوييم كه خدايا ما را ياری نما. خداوند ابزارهای عمل و وسايل رسيده به هدف را در اختيار ما قرار داده است. پس با استفاده از ابزارهايی كه خداوند در اختيار ما قرار داده است بايد به سوی اهداف خود حركت كنيم و دعای افتتاح زمزمه لبهای ما باشد: «خدايا! آنچه را از حق كه به ما شناساندی بر عهده‌مان بگذار و در آنچه كوتاهی كرديم، آن را به ما برسان. خدايا! پراكندگی مان را بدان جمع گردان و شكاف ما را بدان پُر گردان و تفرقه ما را بدان اتحاد بخش و اندكی ما را بدان كثرت ده و خواری ما را بدان عزت بخش و خانواده ما را بدان غنی گردان و قرض ما را بدان ادا گردان و فقر ما را بدان جبران نما و نداری ما را بدان مسدود كن و سختی ما را بدان آسان گردان و سيماهای ما را بدان سپيد گردان و اسيران ما را بدان رهايی بخش و خواسته‌های ما را به واسطه آن روا گردان و وعده‌های ما را بدان به انجام برسان و دعوت ما را بدان مستجاب نما و خواسته‌های ما را بدان عطا فرما و آرزوهای دنيا و آخرت ما را بدان روا گردان و بالاتر از خواسته ما را بدان عطا فرما.» «بدان» اشاره به حق دارد. هر چيزی وابسته به حق است. حق در مشكلات، حق در درگيري‌ها، حق در نيازمندي‌ها. پس بايد با حق و به سوی حق حركت كنيم: «ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل»(لقمان/30).

والحمد لله رب العالمين


ارسال این صفحه به دوست | نسخه قابل چاپ

تعداد بازدید کننده ها:  3694

ثمره ماه رمضان، تولد انسانی جدید است

ماه رمضان، خاستگاه ارتباط، مسئولیت‌پذیری و پاکی معنوی

روش قرآن در بازخوانی تاریخ

نقش تفکر روشمند در ساختن شخصیت اسلامی

سیمای انسانی پیامبر(ص) در قرآن

روش سیاسی و حکومت‌داری امام حسن(ع)

تأملاتی در رسانه اسلامی

حج در قرآن

شاخصه‌های جامعه دینی از دیدگاه امام صادق(ع)

عید فطر، گاه امیدواری

چگونه منتظر واقعی امام مهدی(عج) باشیم؟

پرتوی از زندگی امام موسی کاظم(ع)

امام علی(ع) مدرسه قرآن و اسلام

تعصب، جاهلی و غیراسلامی است

سیاست مالی در اسلام

مسئولیت راهبردی ما در قبال اهانت‌های غرب

نقش مسجد در ایجاد و تحکیم وحدت امت اسلامی

روش گفتگوی امام صادق(ع)

برابری زن و مرد در اسلام

روش اهل‌بیت(ع) در فهم قرآن

امام حسین(ع)، رسالت فراگیر و نماد وحدت اسلامی

حج، اجلاس جهانی مسلمانان

همه‌جانبه بودن مسئولیت در اسلام

خطر وعاظ السلاطین برای امت اسلامی

شب قدر

در موسم رحمت و غفران الهی، دل‌های خود را متوجه خدا کنید

چگونه با روزه‌داری، نفس خود را بر اساس تقوا تربیت کنیم؟

وحدت اسلامی و موانع روانی و سیاسی / مقاله‌ای از علامه مرجع(قدس سره)

اسلام رو در رو با چالش‌های فکری / مقاله ای از علامه مرجع(ره)

پدیده تکفیر و خطرات آن برای جامعه اسلامی

عاشورا، قیام برای اصلاح امت اسلامی

پیام‌های سیاسی حج / علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله(ره)

مسئولیت ما در دوران غیبت

نقش سیاق از نگاه علامه فضل‌الله

«من وحی القرآن» تفسیری اجتماعی و واقع گرایانه

مراحل انحطاط اجتماعی بنی‌اسرائیل از دیدگاه علامه فضل‌الله(ره)

عاشورا فرا‌تر از مذاهب و ادیان

ماهیت تربیت قرآنی در نگرش علامه فضل‌الله(ره)

گرایش عقلی و اجتهادی در تفسیر «من وحی القرآن»

علامه فضل‌الله(ره) و کرانه‌های معنایی آیات قرآن

علامه فضل‌الله(ره) و تغییر جنسیت از منظر قرآن

علامه فضل‌الله و منطق قرآنی دعوت

علامه فضل الله و گستره معارف قرآن

علم پیامبر و امام در تفسیر «من وحی القرآن»

علامه فضل‌الله و تفسیر قرآن به قرآن

عصمت پیامبران در تفسیر «من وحی القرآن»

جهان شناخت علمی ‌ـ ‌قرآنی در داوری فضل‌الله

تفسیر شناخت «من وحی القرآن»

بلاغت محوری در شیوه تفسیری علامه فضل‌الله

قرائتی اسلامی از آزادی و دموکراسی / علامه مرجع(ره)

بررسی تطبیقی دیدگاه کلامی علامه طباطبایی و علامه فضل‌الله

انتظار از متن در تفسیر «من وحی القرآن»

صراحت و گفتگو، راه ما برای رفع فتنه / مقاله ای از سیدعلی فضل الله

سکانداري اسلام پس از رسول اکرم / علامه مرجع (قدس سره)

ولایت فقیه، شورا و دموکراسی / علامه مرجع (قدس سره)

زهرا الگوی زنان عالم / مقاله ای از علامه مرجع (قدس سره)

این است راز زهرا(س) / مقاله ای از علامه مرجع(ره)

جنبش‌های اسلامی و ضرورت نظریه پردازی

مسئولیت ما در قبال انقلاب ها و بیداری عربی / علامه سید علی فضل الله

نگاه اسلامی به اهدای عضو

زن نمونه در حماسه حسینی

به سوی عاشورای اسلامی

تأملاتی اسلامی در موضوع اقلیت ها

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش پنجم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش چهارم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش سوم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش دوم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش اول

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 6

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 5

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 4

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 3

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 2

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 1

نگاهی به اندیشه‌های امام خمینی

بیداری اسلامی، مشکلات، موضعگیری‌ها و چشم اندازها

عاشورا؛ قضیه، چالش و رویارویی / مقاله ای از معظم له (رضوان الله علیه)

نگاهى اسلامى به عاشورا

مفهوم شورا از نظر قرآن / قسمت 9

پیام تسلیت آیت الله شیخ محمد مهدی آصفی به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت علامه سید محمد حسن امین به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت الازهر به مناسبت رحلت معظم له

آخرین لحظه های سید

مجلس بزرگداشت معظم له در مالزی برگزار شد

پیام تسلیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

پیام تسلیت طلاب پاکستان

پیام تسلیت آیت الله العظمی صادقی تهرانی

پیام تسلیت سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور

پيام تسليت نمايندگان مجلس ایران

پیام تسلیت جامعه روحانیت آذربایجان شرقی

پیام تسلیت نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی

پيام تسليت حضرت آيت الله العظمی صانعی

پيام تسليت حضرت آيت الله العظمی گرامی

پیام تسلیت دفتر تبليغات اسلامی به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت آيت‌الله العظمی بيات زنجانی به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت نماينده مقام معظم رهبری و استاندار مازندران

پیام تسلیت نايب رئيس مجلس به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت سيد حسن نصر الله به مناسبت رحلت معظم له

نگرشی بر انديشه امام خمينی / مقاله ای از معظم له

شخصیت قرآنی زن / مقاله ای از معظم له

زن در نظام اجتماعی اسلام / مقاله معظم له

جستاری در کتاب

حجاب امری دینی یا طائفه ای؟ / مقاله معظم له

تأثیر روابط خانوادگی بر شخصیت کودک / مقاله معظم له

تأثیر محیط اجتماعی بر کودک / مقاله معظم له

تأملاتی اسلامی پیرامون کودک / مقاله معظم له

بیانیه نهایی کنفرانس "جدال رابطه فلک و فقه"

فقیه و حاکمیت

فرزند بین اطاعت و نیکی به والدین

تأملاتی قرآنی در باب روش / مقاله معظم له

زن در دائره روابط زناشویی / مقاله معظم له

اسلام میان واقعگرایی و آرمانگرایی / مقاله ای از معظم له

پیامهای معنوی و فکری و عملی حج / مقاله معظم له

نقش دين در جامعه انساني / مقاله معظم له

نگرشی نوین به کتاب "الاجتهاد بین أسر الماضی و آفاق المستقبل"

تأملی در باب تقريب / مقاله معظم له

اسلام فعال سازی خرد و باور است

شهید صدر، پویش استثنایی در دنیای اندیشه

نگاهی به کتاب

مفهوم شورا از نظر قرآن / قسمت 8

مفهوم شور از نظر قرآن / قسمت 7

مفهوم شورا از نظر قرآن / قسمت 6

امام صادق(ع) و ريشه دار سازي اسلام در زندگي مردم

مقاله معظم له به مناسبت درگذشت محمود درويش، شاعر فلسطينی

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش چهارم

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش سوم

زن در عرصه زندگي

اين است زهرا / ترجمه­ای از قصیده علامه مرجع سید فضل الله

ارزیابی ابعاد شخصیتی امام خمینی / مقاله ای از معظم له (قسمت دوم)

ارزیابی ابعاد شخصیتی امام خمینی / مقاله ای از معظم له (قسمت اول)

فرهنگ اسلامی در دنیای متغیّر / مقاله ای از معظم له

قرائتی عقلانی از حملات واکنشی غرب به اسلام / مقاله ای از معظم له

پیام توحید ضدیت با بت پرستی و به بردگی گرفتن انسانهاست

عاشورا و چالش هاى فكرى و فرهنگى معاصر

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش دوم

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش اول

شرح دعای امام زین العابدین (ع) در وداع با ماه رمضان

مسؤوليت ما در دوران غيبت

ریا در قرآن

درنگى در شيوه بيانى قرآن

ضرورت يك انقلاب فقهی

عاشورا فرياد بلند حق و آزادی / مقاله از از معظم له

نقش منبر حسينی / مقاله ای از معظم له

وجوه كفر / بخش دوم

وجوه كفر / بخش اول

پديده كفر در جامعه

حج سفر معنوی به سوی خداوند

طاغوت و تأثيرات آن بر عقيده و زندگی

مسأله حجاب اسلامي، چالش دين و قانون / مقاله ای از معظم له

جنگ بدر، چرايی و زمينه­های آن

مقاله روزنامه النهار پيرامون تداوم فعاليت هاى معظم له در بيمارستان

تزكيه نفس

نقش دين در جامعه انسانی / بخش دوم

نقش دين در جامعه انسانی / بخش اول

عدالت گستری در تمام زندگی

سؤالهايی از رئيس جمهور آمريكا

بوش، شيطان ابله

انتفاضه فلسطين حال و آينده (4)

مقاومت همان جامعه عرب است

انتفاضه فلسطين، حال و آينده(3)

امام على(عليه السلام)

انتفاضه فلسطين، حال و آينده (2)

فاطمه در نقش همسر

ميلاد زهرا: ميلاد زن مسلمان

مديريت مال و ثروت از ديدگاه قرآن كريم

انتفاضه فلسطين، حال و آينده / بخش اول

قرائتی نو از قرآن

زن مظهر رحمت است

آزادی بيان از ديدگاه اسلام

8 مارس سالگرد ترور علامه فضل الله يادآور تروريسم جهانى آمريكا

گزارش روزنامه المستقبل از تحركات سياسی و ارتباطات معظم له با رسانه‌ها و ديپلماتهای غربي

مرجع مظلوم در بیان معظم له (ویژه سالگرد شهادت آیت الله العظمی سید محمد صدر)

تعامل با زمان

جشنهای ولادت

رابطه اسلام و غرب

امام صادق (ع) دايرة المعارف معرفت و رسالت

امام علی (ع)، عابد و صابری مراقب

زينب، كربلاى جارى

اسلام و نقش اجتماعى زنان

بررسی فقهی ثبوت هلال از دیدگاه معظم له

فقه حقوقى (زن)

نگاهى اسلامى به عاشورا

پارلمان؛ وظايف، مسووليت ها و امتيازاتآدرس :ایران، قم، 45 متری عماریاسر، کوچه 5، پلاک 17 - كد پستي:3715713776 و يا صندوق پستي: 3466 - 37185

تلفن:37712316- 37727782- 982537723382+ / فاكس: 982537711893+

پست الكترونيكي: info@bayynat.ir