پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ - 23 شوال 1437

پیامبران

مسلمانان جهان

علماء و أعلام

از منظر دیگران

اماکن اسلامی

مناجات و أدعية

أهل بیت (ع)

خدمات فرهنگی اجتماعی

مقالات

استفتاءات

تألیفات

اخبار

زندگی نامه

مسأله حجاب اسلامي، چالش دين و قانون / مقاله ای از معظم له

 

مقالات

 

اين وضعيت ناگوار به بعضی از كشورهای اسلامی غرب‌زده هم گسترش يافته است. تركيه اولين كشور با اكثريت مسلمان بود كه ورود زنان با حجاب را به مدارس رسمی و دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتی و از جمله پارلمان اين كشور ممنوع كرد. اين مسأله در شرايط دشوار سياسی و اجتماعی اتفاق افتاد. تنها دليل آنان ترس از اين پديده اسلامی نسبت به سلامت نظام سكولار تركيه بود. اين مسأله اخيراً در تونس به شكل تندی مطرح شده است و دليل آن را هم مانع ملی دانسته‌اند. به عبارت ديگر مسؤولان تونسی حجاب را پديده‌ای وارداتی يا حالتی طائفه‌ای و بي‌ارتباط با اسلام دانسته‌اند. در اين باره ذكر چند ملاحظه ضروری است:

1- اين نوع جهت‌گيری منفی نسبت به حجاب، نوعی فشار آوردن به زنان مسلمان با حجاب است و محدودسازی آزادهای فردی و اجتماعی به شمار مي‌آيد. در حالی كه اين حق انسان است كه نوع لباس خود را خودش انتخاب كند. خصوصاً اگر اين مسأله نوعی التزام دينی به شمار آيد كه انسان نمي‌تواند آن را زير پا بگذارد. حجاب اسلامی يك حكم شرعی الزامی است كه زن مسلمان بايد بدان پاي‌بند باشد.

2- حجاب در حالی به عنوان يك نماد دينی مطرح مي‌شود كه چنين برخورد شديدی را در قبال نمادهای اديان ديگر شاهد نيستيم. اين مسأله حاكی از عقده لجام گسيخته غربي‌ها عليه اسلام در رابطه با التزام‌های زنان مسلمان ساكن در اروپا به شمار مي‌آيند. اين مسأله در شرايطی اتفاق مي‌افتد كه به خاطر متهم شدن اسلام و مسلمانان به تروريسم, موجی از حساسيت ضد اسلامی در اروپا گسترش يافته است. اين امر باعث گرديده است كه بانوان محجبه مسلمان از پوشيدن حجاب احساس ترس كنند. چرا كه حجاب ويژگی دينی و اسلامی را نشان مي‌دهد و ممكن است در بعضی از كشورها و جوامع غربي، گرفتار نوعی تعدی مادی و معنوی شوند.

3- اين كه گفته شده است حجاب يك پديده وارداتی است. نشان از جهل اينان نسبت به دين و تاريخ دارد. چرا كه از ابتدای شكل‌گيری دعوت اسلامی در مدينه، حجاب وجود داشته است و زنان مسلمان از زمانی كه آيه حجاب نازل شد, همواره حجاب داشته و در رفتار شرعی خود بدان پاي‌بند بوده‌اند. اين مسأله در تمام سرزمين‌های اسلامی وجود داشته است. پس چه معنا دارد كه حجاب پديده‌ای طائفه‌ای به حساب آيد، در حالی كه همگان مي‌دانند حجاب پديده‌ای اسلامی است و هيچ وقت مسلمانان آن را از ديگران نگرفته‌اند؟ اگر چه بعضی از ملت‌های غير اسلامی به عنوان سنت ملی يا دينی حجاب داشته‌اند، به معنای آن نيست كه حجاب اسلامی از آنها گرفته شده است و التزام شرعی به آن از اين مسأله ريشه گرفته باشد.

4- مسأله حجاب از جمله مسؤوليت‌های اجتماعی دولت نيست. بلكه يك مسأله كاملاً شخصی است كه به آزادی انسان در انتخاب نوع لباس بستگی مربوط مي‌شود. مثل تمام آزادي‌های فردی و خصوصی ديگر. جالب اين كه بعضی از مسؤولان بعضی دولتها از رعايت شرم و حيا در لباس حرف مي‌زنند ولی هيچگاه جلوی كسانی را كه در مراكز اجتماعی يا سياحتي، اين مسأله را رعايت نمي‌كنند، نمي‌گيرند. اين مسأله نشان مي‌دهد كه قضيه به هيچ وجه جنبه قانونی برای حفاظت از اخلاق ندارد. بلكه يك سنت كاملاً غربی در شيوه زندگی به شمار مي‌آيد. آنان با اين كارهای خود مي‌خواهند كه از سنت‌های اسلامی رها شوند و از اين بابت تأييد غربي‌ها را بدست آورند.

5- اگر منظور از قانون منع حجاب در مدارس، تأثير ناخوشايندی باشد كه زن باحجاب در روان ساير دانش‌آموزان مي‌گذارد، حرفی بي‌پايه است. چرا كه ملتزمان به حجاب مي‌توانند بگويند كه برداشتن حجاب تأثير منفی روی روان آنان به جای مي‌گذارد. علاوه بر اين بايد توجه داشت كه اين مسأله به كلاسهای درس منحصر نمي‌شود, بلكه تمام جاهايی را كه مردم آزادي‌های عمومی را اعمال مي‌كنند، در بر مي‌گيرد. مردم به اين تنوع عادت كرده‌اند. اين تنوع يك نماد تمدنی است. درست مثل لباسهای بومی ملتها.

6- جلوگيری از ورود دختران با حجاب به مدارس و دانشگاه‌ها با قانون آزادي‌ها و دموكراسی منافات دارد و اگر فرصت ورود به مدارس خاص اسلامی برايشان وجود نداشته‌ باشد, جلوی پيشرفت تحصيلی آنان گرفته مي‌شود و اين يك مسأله غيرانسانی است.

7- تنوع دينی در جامعه يك مسأله تمدنی است و بر همزيستی تمدنهای مختلف تأكيد مي‌ورزد و نشان از ارتباط فرهنگی و گفتگوی اديان گوناگون دارد. اين مسأله باعث مي‌شود كه نسبت به اديان گوناگون شناخت بهتری حاصل شود و جامعه به سمت شناخت دقيق‌تر از اديان پيش برود.

جالب‌تر اينكه منع حجاب در ايالات متحد آمريكا كه بر آزادي‌های فردی متدينين تأكيد دارد، راهگشا نبوده است. چرا كه در آمريكا مردم عقده تاريخی نسبت به اسلام ندارند. در حالی كه اروپايي‌ها در فرهنگ خود چنين عقده‌ای را نسبت به اسلام دارند. همين مسأله باعث گرديده است كه رهروان آنها در كشورهای اسلامی برای اين كه خود را شبيه آنان كنند و تأييد متمدن شدن خود را از اروپايي‌ها بگيرند، در حالی كه آزادي‌های سياسی و حقوق مدنی مردم خود را رعايت نمي‌كنند، به اين كار مبادرت بورزند.

8- ما اعتقاد داريم كه زن مسلمان با جنبه انسانی و نه با جنبه زنانگی تحريك آميز خود تبارز پيدا مي‌كند و حجاب برای زندگی زناشويی يا در مجموعه‌های زنانه هيچ مشكلی ايجاد نمي‌كند.

9- جالب اينكه سردمداران فشار به زنان ملتزم، چنين استدلال مي‌كنند كه ورود آزادانه زنان با حجاب به مدارس و دانشگاه‌ها و نهادهای رسمی با نظام سكولار منافات دارد. در حالی كه اين استدلال دقيق نيست. زيرا نظام سكولار مبتنی بر التزام دينی دانش آموزان و دانش‌جويان نيست. خصوصاً كه نظام سكولار به هيچ وجه آزادي‌های دينی را تحت فشار قرار نمي‌دهد, بلكه دين را به عنوان مبنای حكومت و قانون دولت به رسميت نمي‌شناسد. از سوی ديگر التزام در عرصه‌های عمومی برای مردم بسيار حساس‌تر از التزام به آن در بعد تربيتی مي‌باشد.

10- قوانين منع حجاب برای دختران دانش‌آموز مدارس، يك فشار نژادپرستانه است كه به هيچ وجه با دموكراسی هم‌خوانی ندارد و نوعی تنفر سياسی عليه نظام سكولار را در بين مردم ايجاد مي‌نمايد.

در انتها ما به اين كشورهای اسلامی نصيحت مي‌كنيم كه اين قانون غير انسانی را ملغی كنند و در راستای بالا بردن سطح فرهنگی مردم گام بردارند و به سوی ارزشهای اسلامی و انسانی آغوش بگشايند كه مبتنی بر اخلاق است. اين اخلاق است كه انسان را به سوی معنويت سوق مي‌دهد، در اين فضای معنوی انسان با كسی كه اختلاف دارد بر اساس شناخت و ارتباط و رويكرد برخورد مي‌نمايد.

از دولت‌های اروپايی كه ممكن است زمزمه‌های حجاب ستيزانه در آن‌ها وجود داشته باشد, مي‌خواهيم كه بر مبنای باور به آزادي‌های عمومی كه برای نظام خود انتخاب كرده‌اند، از اين روش غير انسانی در قبال زنان مسلمان ملتزم دست بردارند.

علاوه بر اين مسلمانان امروز يك بخش بزرگ از جامعه اروپايی را تشكيل مي‌دهند. بدين ترتيب كسانی كه دنبال سوء استفاده از اين مشكلات خاصی برای ايجاد بعضی حالت‌های منفی كه به هيچ وجه به نفع جامعه نيست، فرصت لازم را پيدا نمي‌كنند.

ما به گفتگويی متمدنانه دعوت مي‌كنيم كه در آن پيروان اديان و تمدن‌های گوناگون يكديگر را درك كنند. پشت‌سر اين التزام‌ها، ديدگاه‌های فكری و فرهنگی بسياری وجود دارد. چنين گفتگويی مي‌تواند سلامت روحی و فرهنگی و اجتماعی را برای جامعه به ارمغان بياورد.


ارسال این صفحه به دوست | نسخه قابل چاپ

تعداد بازدید کننده ها:  8797

ثمره ماه رمضان، تولد انسانی جدید است

ماه رمضان، خاستگاه ارتباط، مسئولیت‌پذیری و پاکی معنوی

روش قرآن در بازخوانی تاریخ

نقش تفکر روشمند در ساختن شخصیت اسلامی

سیمای انسانی پیامبر(ص) در قرآن

روش سیاسی و حکومت‌داری امام حسن(ع)

تأملاتی در رسانه اسلامی

حج در قرآن

شاخصه‌های جامعه دینی از دیدگاه امام صادق(ع)

عید فطر، گاه امیدواری

چگونه منتظر واقعی امام مهدی(عج) باشیم؟

پرتوی از زندگی امام موسی کاظم(ع)

امام علی(ع) مدرسه قرآن و اسلام

تعصب، جاهلی و غیراسلامی است

سیاست مالی در اسلام

مسئولیت راهبردی ما در قبال اهانت‌های غرب

نقش مسجد در ایجاد و تحکیم وحدت امت اسلامی

روش گفتگوی امام صادق(ع)

برابری زن و مرد در اسلام

روش اهل‌بیت(ع) در فهم قرآن

امام حسین(ع)، رسالت فراگیر و نماد وحدت اسلامی

حج، اجلاس جهانی مسلمانان

همه‌جانبه بودن مسئولیت در اسلام

خطر وعاظ السلاطین برای امت اسلامی

شب قدر

در موسم رحمت و غفران الهی، دل‌های خود را متوجه خدا کنید

چگونه با روزه‌داری، نفس خود را بر اساس تقوا تربیت کنیم؟

وحدت اسلامی و موانع روانی و سیاسی / مقاله‌ای از علامه مرجع(قدس سره)

اسلام رو در رو با چالش‌های فکری / مقاله ای از علامه مرجع(ره)

پدیده تکفیر و خطرات آن برای جامعه اسلامی

عاشورا، قیام برای اصلاح امت اسلامی

پیام‌های سیاسی حج / علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله(ره)

مسئولیت ما در دوران غیبت

نقش سیاق از نگاه علامه فضل‌الله

«من وحی القرآن» تفسیری اجتماعی و واقع گرایانه

مراحل انحطاط اجتماعی بنی‌اسرائیل از دیدگاه علامه فضل‌الله(ره)

عاشورا فرا‌تر از مذاهب و ادیان

ماهیت تربیت قرآنی در نگرش علامه فضل‌الله(ره)

گرایش عقلی و اجتهادی در تفسیر «من وحی القرآن»

علامه فضل‌الله(ره) و کرانه‌های معنایی آیات قرآن

علامه فضل‌الله(ره) و تغییر جنسیت از منظر قرآن

علامه فضل‌الله و منطق قرآنی دعوت

علامه فضل الله و گستره معارف قرآن

علم پیامبر و امام در تفسیر «من وحی القرآن»

علامه فضل‌الله و تفسیر قرآن به قرآن

عصمت پیامبران در تفسیر «من وحی القرآن»

جهان شناخت علمی ‌ـ ‌قرآنی در داوری فضل‌الله

تفسیر شناخت «من وحی القرآن»

بلاغت محوری در شیوه تفسیری علامه فضل‌الله

قرائتی اسلامی از آزادی و دموکراسی / علامه مرجع(ره)

بررسی تطبیقی دیدگاه کلامی علامه طباطبایی و علامه فضل‌الله

انتظار از متن در تفسیر «من وحی القرآن»

صراحت و گفتگو، راه ما برای رفع فتنه / مقاله ای از سیدعلی فضل الله

سکانداري اسلام پس از رسول اکرم / علامه مرجع (قدس سره)

ولایت فقیه، شورا و دموکراسی / علامه مرجع (قدس سره)

زهرا الگوی زنان عالم / مقاله ای از علامه مرجع (قدس سره)

این است راز زهرا(س) / مقاله ای از علامه مرجع(ره)

جنبش‌های اسلامی و ضرورت نظریه پردازی

مسئولیت ما در قبال انقلاب ها و بیداری عربی / علامه سید علی فضل الله

نگاه اسلامی به اهدای عضو

زن نمونه در حماسه حسینی

به سوی عاشورای اسلامی

تأملاتی اسلامی در موضوع اقلیت ها

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش پنجم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش چهارم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش سوم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش دوم

شرح دعای افتتاح / معظم له (قدس سره) / بخش اول

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 6

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 5

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 4

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 3

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 2

ویژه نامه اولین سالگرد ارتحال معظم له / 1

نگاهی به اندیشه‌های امام خمینی

بیداری اسلامی، مشکلات، موضعگیری‌ها و چشم اندازها

عاشورا؛ قضیه، چالش و رویارویی / مقاله ای از معظم له (رضوان الله علیه)

نگاهى اسلامى به عاشورا

مفهوم شورا از نظر قرآن / قسمت 9

پیام تسلیت آیت الله شیخ محمد مهدی آصفی به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت علامه سید محمد حسن امین به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت الازهر به مناسبت رحلت معظم له

آخرین لحظه های سید

مجلس بزرگداشت معظم له در مالزی برگزار شد

پیام تسلیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

پیام تسلیت طلاب پاکستان

پیام تسلیت آیت الله العظمی صادقی تهرانی

پیام تسلیت سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور

پيام تسليت نمايندگان مجلس ایران

پیام تسلیت جامعه روحانیت آذربایجان شرقی

پیام تسلیت نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی

پيام تسليت حضرت آيت الله العظمی صانعی

پيام تسليت حضرت آيت الله العظمی گرامی

پیام تسلیت دفتر تبليغات اسلامی به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت آيت‌الله العظمی بيات زنجانی به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت نماينده مقام معظم رهبری و استاندار مازندران

پیام تسلیت نايب رئيس مجلس به مناسبت رحلت معظم له

پیام تسلیت سيد حسن نصر الله به مناسبت رحلت معظم له

نگرشی بر انديشه امام خمينی / مقاله ای از معظم له

شخصیت قرآنی زن / مقاله ای از معظم له

زن در نظام اجتماعی اسلام / مقاله معظم له

جستاری در کتاب

حجاب امری دینی یا طائفه ای؟ / مقاله معظم له

تأثیر روابط خانوادگی بر شخصیت کودک / مقاله معظم له

تأثیر محیط اجتماعی بر کودک / مقاله معظم له

تأملاتی اسلامی پیرامون کودک / مقاله معظم له

بیانیه نهایی کنفرانس "جدال رابطه فلک و فقه"

فقیه و حاکمیت

فرزند بین اطاعت و نیکی به والدین

تأملاتی قرآنی در باب روش / مقاله معظم له

زن در دائره روابط زناشویی / مقاله معظم له

اسلام میان واقعگرایی و آرمانگرایی / مقاله ای از معظم له

پیامهای معنوی و فکری و عملی حج / مقاله معظم له

نقش دين در جامعه انساني / مقاله معظم له

نگرشی نوین به کتاب "الاجتهاد بین أسر الماضی و آفاق المستقبل"

تأملی در باب تقريب / مقاله معظم له

اسلام فعال سازی خرد و باور است

شهید صدر، پویش استثنایی در دنیای اندیشه

نگاهی به کتاب

مفهوم شورا از نظر قرآن / قسمت 8

مفهوم شور از نظر قرآن / قسمت 7

مفهوم شورا از نظر قرآن / قسمت 6

امام صادق(ع) و ريشه دار سازي اسلام در زندگي مردم

مقاله معظم له به مناسبت درگذشت محمود درويش، شاعر فلسطينی

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش چهارم

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش سوم

زن در عرصه زندگي

اين است زهرا / ترجمه­ای از قصیده علامه مرجع سید فضل الله

ارزیابی ابعاد شخصیتی امام خمینی / مقاله ای از معظم له (قسمت دوم)

ارزیابی ابعاد شخصیتی امام خمینی / مقاله ای از معظم له (قسمت اول)

فرهنگ اسلامی در دنیای متغیّر / مقاله ای از معظم له

قرائتی عقلانی از حملات واکنشی غرب به اسلام / مقاله ای از معظم له

پیام توحید ضدیت با بت پرستی و به بردگی گرفتن انسانهاست

عاشورا و چالش هاى فكرى و فرهنگى معاصر

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش دوم

مفهوم شورا از نظر قرآن / بخش اول

شرح دعای امام زین العابدین (ع) در وداع با ماه رمضان

مسؤوليت ما در دوران غيبت

ریا در قرآن

درنگى در شيوه بيانى قرآن

ضرورت يك انقلاب فقهی

عاشورا فرياد بلند حق و آزادی / مقاله از از معظم له

نقش منبر حسينی / مقاله ای از معظم له

وجوه كفر / بخش دوم

وجوه كفر / بخش اول

پديده كفر در جامعه

حج سفر معنوی به سوی خداوند

طاغوت و تأثيرات آن بر عقيده و زندگی

مسأله حجاب اسلامي، چالش دين و قانون / مقاله ای از معظم له

جنگ بدر، چرايی و زمينه­های آن

مقاله روزنامه النهار پيرامون تداوم فعاليت هاى معظم له در بيمارستان

تزكيه نفس

نقش دين در جامعه انسانی / بخش دوم

نقش دين در جامعه انسانی / بخش اول

عدالت گستری در تمام زندگی

سؤالهايی از رئيس جمهور آمريكا

بوش، شيطان ابله

انتفاضه فلسطين حال و آينده (4)

مقاومت همان جامعه عرب است

انتفاضه فلسطين، حال و آينده(3)

امام على(عليه السلام)

انتفاضه فلسطين، حال و آينده (2)

فاطمه در نقش همسر

ميلاد زهرا: ميلاد زن مسلمان

مديريت مال و ثروت از ديدگاه قرآن كريم

انتفاضه فلسطين، حال و آينده / بخش اول

قرائتی نو از قرآن

زن مظهر رحمت است

آزادی بيان از ديدگاه اسلام

8 مارس سالگرد ترور علامه فضل الله يادآور تروريسم جهانى آمريكا

گزارش روزنامه المستقبل از تحركات سياسی و ارتباطات معظم له با رسانه‌ها و ديپلماتهای غربي

مرجع مظلوم در بیان معظم له (ویژه سالگرد شهادت آیت الله العظمی سید محمد صدر)

تعامل با زمان

جشنهای ولادت

رابطه اسلام و غرب

امام صادق (ع) دايرة المعارف معرفت و رسالت

امام علی (ع)، عابد و صابری مراقب

زينب، كربلاى جارى

اسلام و نقش اجتماعى زنان

بررسی فقهی ثبوت هلال از دیدگاه معظم له

فقه حقوقى (زن)

نگاهى اسلامى به عاشورا

پارلمان؛ وظايف، مسووليت ها و امتيازاتآدرس :ایران، قم، 45 متری عماریاسر، کوچه 5، پلاک 17 - كد پستي:3715713776 و يا صندوق پستي: 3466 - 37185

تلفن:37712316- 37727782- 982537723382+ / فاكس: 982537711893+

پست الكترونيكي: info@bayynat.ir