شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ - 18 شوال 1437

پیامبران

مسلمانان جهان

علماء و أعلام

از منظر دیگران

اماکن اسلامی

مناجات و أدعية

أهل بیت (ع)

خدمات فرهنگی اجتماعی

مقالات

استفتاءات

تألیفات

اخبار

زندگی نامه

شاخه بندی استفتاءات

 

* آيا دست دادن با زن نامحرم به اقتضاى نقشى كه در فيلم به عهده مرد قرار مى گيرد، جايز است؟

* طبعاً اين كار حرام است. و اگر مصلحت اقتضاى انجام اين عمل را نمايد، بايد از دستكش نايلونى شفاف استفاده شود كه چنان وانمود كند كه لمس مستقيم صورت گرفته است. زيرا لمس مستقيم حرام است و اگر دست دادن به صورت تماس مستقيم دست ها با يكديگر نباشد و عنوان ثانوى اى هم موجب حرمت نشود، حرام نيست.


* آيا بازى كردن در نقش شخصيت انبياء و امامان(عليهم السلام) در نمايش يا سينما، به ويژه آن كه به قصد خدمت به اسلام و دعوت به آن باشد، جايز است؟

* اين كار به لحاظ شرعى و به عنوان اوّلى، هيچ اثر منفى اى ندارد. يعنى به لحاظ مبنايى حرام نيست كه سيماى شخصيت هاى بزرگ دينى را با نقاشى و يا بازى كردن نقش آنان، تجسم بخشيم. زيرا هيچ دليل شرعى اى در تحريم آن به دست ما نرسيده است. اما اين مسأله به عنوان ثانوى ربط مى يابد. مسأله اى كه در اين جا با آن روبه رو هستيم اين است كه آيا به تصوير كشيدن چهره اين شخصيت هاى مقدس و نشان دادن آن به مردم و بازى كردن نقش آنان در فضاى عمومى جامعه، اهانت و بى ادبى به آنان شمرده مى شود يا نه؟ آيا سطح قداست و احترام آنان را در جامعه مى كاهد يا خير؟ آيا بازى كردن فلان هنرپيشه معين در نقش پيامبر يا امام موجب هتك حرمت آنان در نظر عامه مردم مى شود يا خير؟ اگر موجب هتك حرمت و شخصيت آنان شد براساس عنوان ثانوى جايز نيست.

خلاصه كلام اين كه بازى كردن در نقش آنان به عنوان اولى حرام نيست. مسأله اين جاست كه آيا آشكار كردن شخصيت پيامبر در فلان فيلم يا نمايش اهانت به ايشان محسوب مى شود يا خير؟ اگر در عرف عام، اهانت به شمار آمد جايز نيست، حتى اگر در واقع، بى احترامى و اهانت نباشد.


* با توجه به پرسش پيش،آيا مى توانم نقشى را بازى كنم كه با عقيده اسلامى ام مخالف است؟

* اگر اين نقش مكمل نقش مثبت فرد ديگرى باشد، مانعى ندارد. مانند اين كه در گفتوگوى ابوجهل با پيامبر(صلى الله عليه وآله) بالاخره بايد يكى نقش ابوجهل را بازى كند تا با پيامبر سخن بگويد. اين كار در حقيقت ارائه تصويرى زنده از رسالت اسلامى است و اشكالى ندارد. اما اگر بخواهد نقش كافرى را به عنوان تأكيد و تأييد مفاهيم كفر بازى كند، چنين كارى جايز نيست.


* آيا هنرمند متدين مجاز است با گروه هنرى اى كه مشهور به فسق و فجور است همكارى كند به گونه اى كه فقط نقش خود را انجام دهد و به اندازه توان به آلودگى هاى موجود در آن گروه مبتلا نشود؟

* در اين جا دو مسأله هست:

مسأله نخست اين كه شخص بايد احتمال تأثيرپذيرى خود از فضاهاى انحراف آور و احتمال قرابت با فضاى فسق و فجور را بررسى كند. اگر بيم آن داشت كه تحت تأثير فضاى موجود در چنين محيطى به ورطه انحراف بيافتد، ورود به چنان جمعى براى او جايز نيست.

مسأله دوم بررسى چند و چونِ نقشى است كه در فيلم يا نمايش و يا... برعهده او گذاشته مى شود. اگر آن نقش، نقشى سالم و سازنده و هدايت گر باشد، مانعى از همكارى نيست. اگر نتيجه بازى كردن او در چنين نقشى، يارى رساندن به فساد فكرى يا روحى يا علمى اى باشد كه در جريان و تأثيرات فيلم يا نمايش نمود مى يابد و با خط فكرى و حركتى اسلام هماهنگ نيست، جايز نيست كه در چنين كارى مشاركت ورزد حتى اگر نقش كوچك وى، مثبت باشد.


* ابزارهاى تبليغاتى (راديو، تلويزيون، سينما و...) در چه صورت مشروعند و در چه صورت نامشروع؟

* حكم ابزارهاى تبليغاتى برحسب نوع محتواى تبليغاتى كه در آن عرضه مى شود، تفاوت دارد. اگر محتواى برنامه ها در خدمت به اسلام و ارتقاى سطح دانش و ادب و اخلاق انسان باشد و تحقق دهنده اهدافى انسانى باشد كه خداوند در عرصه حيات بدان رضايت مى دهد، طبيعى است كه چنين ابزارى، ضرورى و بلكه استفاده از آن براى آگاه كردن و اصلاح و ارشاد و دعوت مردم به سوى خدا، واجب است.

اما اگر محتواى آن مشتمل بر امور باطل و كفر و فسق و فجور و سبب از بين بردن معنويت و شخصيت انسانى و در جهت يارى ستم و ستمگران و استكبار و مستكبران باشد، طبيعى است كه استفاده از اين ابزارها حرام باشد. اسلام موضع منفى مطلق نسبت به ابزارهاى جديد ندارد چنان كه موضع مطلقاً مثبت هم ندارد.

زيرا در ماهيت اين ابزارها الزاماً حرام نهفته نيست. بلكه به تناسب نوع برنامه هايى كه از طريق اين ابزارها ارائه مى شود، حكمش هم مختلف است.
مجسمه سازی و نقاشی

زنان هنرپیشه و حجاب

غنا و طرب

جشن های تولدآدرس :ایران، قم، 45 متری عماریاسر، کوچه 5، پلاک 17 - كد پستي:3715713776 و يا صندوق پستي: 3466 - 37185

تلفن:37712316- 37727782- 982537723382+ / فاكس: 982537711893+

پست الكترونيكي: info@bayynat.ir