جمعه ۰۸ مرداد ۱۳۹۵ - 24 شوال 1437

پیامبران

مسلمانان جهان

علماء و أعلام

از منظر دیگران

اماکن اسلامی

مناجات و أدعية

أهل بیت (ع)

خدمات فرهنگی اجتماعی

مقالات

استفتاءات

تألیفات

اخبار

زندگی نامه

شاخه بندی استفتاءات

 

اگر در طهارت و نجاست يک چيز شک داشتم به کدام يک حکم کنم؟

در چنين موردي به طهارت و پاکي حکم مي‏کنيم. همه چيز براي شما پاک است تا اينکه علم يابيد که نجس شده است.


اگر در طهارت و نجاست يک چيز شک داشتم به کدام يک حکم کنم؟

در چنين موردي به طهارت و پاکي حکم مي‏کنيم. همه چيز براي شما پاک است تا اينکه علم يابيد که نجس شده است.


متوجه شديم که در منبع آب بالاي منزلمان، مدتي است که گربه اي افتاده که کاملاً در آب مخلوط شده، و ما از آب منبع براي طهارت و وضو و غيره استفاده مي‏کرديم ولي متوجه هيچ تغييري در اوصاف آب نشديم. اخيرا متوجه شديم که بوي آب تغيير کرده که پس از بررسي منبع، گربه‏اي را پيدا کرديم که در آب افتاده بود. حکم اعمال و واجباتمان در مدت زماني که گربه در آب افتاده بود و ما از آب براي طهارت، وضو، غسل، شست وشو و غيره استفاده مي‏کرديم، چيست؟

در اين مورد بنا را بر صحت غسل ها و وضو ها و طهارت گرفتن ها مي‏گذرايم و اين امر مبتني بر قاعدة طهارت در حالت شک است.


: اگر ظرف‏هاي درون يخچال با چيز نجسي مجاورت داشته باشند، آيا بدون اينکه با هم برخوردي داشته باشد وبر اساس رطوبتي که هنگام خارج کردن ظرف بر آن ظاهر مي‏شود، نجس مي‏گردد؟

اين امر موجب انتقال نجاست نمي‏شود، بويژه با نبود عين نجاست بر روي ظرف.


آيا داخل بدن نجس مي‏شود؟ به عنوان مثال اگر مکلف، مقداري از غذاهاي نجس را بخورد؟

وقتي که شخصي غذاهاي نجس بخورد، به نجاست داخل بدن وي حکم نمي‏گردد.


آيا مجراي مهبل پاک است يا نجس؟

اجزاي داخلي جسم، از جمله درون فرج، حکم نجاست ندارد.


آيا درون چشم نجس مي‏شود؟

درون چشم و همچنين تمام اجزاي دروني بدن انسان، نجس نمي‏شود.


در هنگام غسل دادن ميّت، مقداري آب از جسد بر روي لباس يا بدنم مي‏ريزد، آيا اين آب نجس است يا پاک؟

آبي که کر نباشد و پيش از تمام شدن غسل مستقيماً از روي جسد ميّت بريزد، نجس است. ولي عمل مرده شور در شستن دست و ابزار غسل در انتهاي امر، به تبع طهارت ميّت، باعث طهارت و پاکي مي‏شود.


در صورت پاشيده شدن چند قطره آب در حين شستن و تطهير لباس از ادرار، آيا اين قطرات به هر چيزي که برخورد کند، آن را نجس مي‏کند يا خير؟

اگر عين نجاست باقي باشد و قطرات پيش از تکميل طهارت بپاشد و آب نيز قليل باشد، هر چيزي که قطرات آب به آن برخورد کند، نجس مي‏شود. در غير اين صورت، قطرات آب نجس کننده نيست.


من در انگلستان درس مي‏خوانم و در مورد ظرف هاي پخت و پز و وسايل آشپزخانه با دشواري هاي روبرو هستم، چرا که بيشتر دانشجويان غير مسلمانند و گوشت خوک مي‏خورند، همچنين از گوشت حيوان و يا مرغي که از راه اسلامي ذبح نشده تغذيه مي‏کنند، تکليف من چيست در حالي که مجبورم با آنها زندگي کنم؟

بايد از آنچه که با چيزهاي نجس تماس داشته اجتناب کني؛ مانند گوشت خوک و گوشت حيوان ذبح شده به روش غير اسلامي. اما اگر علم به نجاست نداشتي و يا وجود و سرايت نجاست را نديدي، لازم نيست که از چيزي اجتناب کني؛ زيرا همه چيز براي تو تا وقتي که بداني نجس شده، پاک است. در مورد ظرف ها، حکم به پاکي آن مي‏شود اگر بعد از پخت و پز آنها را با آب بشويند؛ حتي اگر از اهل کتاب نباشند.


آيا براي مسلمانان جايز است، در فري نان پزد که در آن پيتزا با گوشت خوک پخته مي‏شود؟ و از آنجايي که نجاست فقط از راه رطوبت سرايت کننده منتقل مي‏شود، آيا مفهوم رطوبت سرايت کننده بر خمير نان مطابقت مي‏کند؛ با فرض اين موضوع که اجزايي از گوشت خوک بر سطح فر بيافتد. با علم به اينکه درجه حرارت فر به 300 درجه يا بيشتر برسد و اينکه گوشت از هر نوعي که باشد، اگر مستقيماً با سطح فر در تماس باشد پس از مدت کوتاهي تبديل به زغال مي‏شود؟

اين حالتي است که در مورد وجود رطوبت و يا در سرايت آن، شک و ترديد وجود دارد و در هر دو حالت نمي‏توان حکم به نجاست کرد.


لبم زخمي شد و زخم، گاهي خونريزي داشت و گاهي بند مي‏آمد، و منتظر بند آمدنش ماندم. بعد از اينکه وضو گرفتم، از زخم مقدار خيلي کمي خون، خارج شد. حکم وضو و آبي که با آن وضو گرفتم در حالي که مقداري از آن بر لباسم ريخت، چيست؟

وقتي که از بند آمدن خون مطمئن شدي اقدام به طهارت و وضو گرفتن نمودي و اگر بعد از آن خون خارج شود، اشکالي ندارد؛ چرا که بنا را بر خروج خون بعد از وضو و پاکي لب، در حين وضو و در نتيجه پاک بودن آبي که با لب تماس داشته است، مي‏گذرايم.


آيا هنگامي که دست، جسم خشک نجسي را لمس کند، نجس به حساب مي‏آيد؟

لمس موضع نجاست، در حالي که موضع و دست يا لباس خشک است، به نجاست دست منجر نمي‏گردد.


لباس ها را در ماشين لباسشويي اتوماتيک شستم، ولي بعد از اتمام شستن لباس ها، ديدم که عين نجاست هنوز بر روي يکي از لباس ها باقي مانده است، حکم لباس هايي که همراه آن بوده است، چيست؟

لباس هاي که همراه آن بوده است، اگر به تماس آنها با عين نجاست يقين نداشته باشيد، پاک است و حتي به مجرد احتمال به اينکه آن لباس متنجس، دور خود پيچيده و محل نجاست در داخل لباس، از لباس هاي ديگر دور مانده است، بقية لباس ها پاکند.


آيا نجاست خشک، مانند مني خشک، نجس کننده است؟

برخورد نجاست با جسم خشک، بدون اختلاف، پاک به حساب مي‏آيد، زيرا شرط نجاست، وجود رطوبت سرايت کننده در يکي از دو جسم است.


آيا آبي که براي طهارت استفاده مي‏شود اگر بر روي اعضاي بدن بريزد، پاک به حساب مي‏آيد و يا هنگامي که بر روي بدنة توالت ريخته شود سپس قطراتي به بدن باز گردد، آيا آب برگشته، پاک به حساب مي‏آيد؛ با علم به اينکه بدنة توالت به طور حتم نجس است؟

از آنجايي که آب از نوع آب کثير مي‏باشد پس مقدار قطرات برگشته از کاسه‏ ي توالت، نجس نيست و همچنين اطراف کاسة توالت، به خاطر عدم انتقال عين نجاست به آن، نجس نمي‏شود؛ حتي اگر آب استفاده شده در طهارت قليل باشد.


اگر قالي با مني نجس شود و عين نجاست با دستمال کاغذي پاک شود و پس از آن، محل نجس شده را با آب پاک کنيم، آيا آب شوينده نجس است يا پاک؟

آب شوينده در اين صورت، پاک است.


آيا صابون و مواد شويندة ديگر، لباس و چيز هايي که با آنها تماس دارند را، نجس مي‏کنند؟

صابون و شويندة ديگر، مواد پاکند و لباس و بدن و چيزهاي ديگري که با آنها شسته مي‏شوند، نجس نمي‏شود.


آيا مي‏توان غبار را به دو نوع متنجس و پاک تقسيم کرد؟

ممکن است غبار متنجس وجود داشته باشد ولي دشوار است که به اين قطع برسيم که ذرات غبار از نجس کننده‏ها باشد، لذا به خاطر وجود شک، حکم به پاکي غبار مي‏کنيم.


اگر از نجاست کف کفش مطمئن نباشم و رطوبت سرايت کنندة ناشي از آب وجود داشته باشد، آيا مي‏توانم کف کفش را پاک به حساب آورم؟

همه چيز براي شما تا وقتي که علم پيدا کنيد که نجس شده است، پاک است؛ لذا در سوال فوق بنا بر طهارت و پاکي است.


آيا کفشي که با آن درخيابان راه مي‏رويم پاک است؟ و آيا آن چيزي که به وسيلة رطوبت سرايت کننده، به کفش برخورد کرده است، پاک است؟

در اين موارد بنا بر پاکي کفش و هرچيزي ديگري که با آن تماس داشته باشد، مي‏گذرايم حتي اگر از طريق رطوبت تماس داشته باشد.


ما مجموعه‏اي از کارمندان هستيم که از نبود توالت شرقي رنج مي‏بريم. لذا از توالت غربي استفاده مي‏کنيم و در هنگام طهارت گرفتن، گاهي مقداري آب و يا قطراتي توالت بر بدن ما مي‏ريزد که به ناچار نمازمان را تا رسيدن به منزل به تأخير مي‏اندازيم تا بدن و لباسهايمان را پاک کنيم و سپس نماز بخوانيم؛ تکليف ما چيست؟

چاره‏اي نداريد جز اينکه نماز را تا وقتي که وقتش باقيست، به تأخير بياندازيد؛ يا اينکه لباس پاک به همراه بياوريد و موضع نجاست بر بدن خود را پاک کنيد. اين درحالي است که مطمئن باشيد، آبي که از توالت مي‏ريزد نجس است؛ در غير اين صورت، از آنجايي که آب در جرياني که از توالت مي‏آيد به آب کر متصل است و لذا آبي که از آن جدا مي‏شود، پاک است.


آيا مي‏توان بر پاکي کف اتوبوس يا امثال آن حکم کرد با اينکه مي‏دانيم افرادي هستند که به پاکي، اهميتي نمي‏دهند؟

خيابان و يا کف اتوبوس و يا چيزهاي ديگر نجس به حساب نمي‏آيد؛ تا وقتي که با ديدن نجاست و موارد آن مطمئن نشويم.


آيا زمين کف حمام نجس است يا خير؟

به لحاظ شرعي همه چيز براي شما پاک است تا اينکه علم يابي که نجس شده؛ ونمي‏توان بر زمين، حکم نجاست کرد، مگر زماني که عين نجاست يا آنچه که از طريق رطوبت سرايت کننده با عين نجاست متنجس گردد، با زمين تماس يابد؛ لذا با عدم علم به اين موضوع، بنا بر طهارت زمين گذاشته مي‏شود.


چگونه مي‏توان بين تعرق ساده و غير آن تفاوت قائل شد؟

تعرق ساده به گونه اي است که رطوبت در هنگام برخورد با جاي ديگر، به آن منتقل نشود، و تعرق شديد آن است که مانند باقيماندة آب ريخته شده بر جسم، ديده شود.


آيا تعرق بدن مانند کف پا، به‏طور حتم منجر به انتقال نجاست مي‏شود؟

اگر عرق عادي و اندک باشد، منجر به انتقال نجاست نمي‏شود؛ و در صورت شک به نجاست چيزي، به عدم نجاست آن حکم مي‏کنيم.


چه هنگام، رطوبت منجر به انتقال نجاست مي‏شود؟ و آيا رطوبت عرقي که از کف دست و يا کف پا ترشح مي‏شود، براي انتقال نجاست کافي است؟

رطوبت، در صورتي منتقل کنندة نجاست است که با چيزي ديگر تماس داشته باشد. و همچنين بر جسمي که به آن سرايت مي‏کند، آشکار و واضح باشد. در غير اين صورت، منتقل کنندة نجاست نيست.
نحوة نجس شدن

تعدد واسطه‏های نجاست

علم اجمالي به نجاست

متفرقاتآدرس :ایران، قم، 45 متری عماریاسر، کوچه 5، پلاک 17 - كد پستي:3715713776 و يا صندوق پستي: 3466 - 37185

تلفن:37712316- 37727782- 982537723382+ / فاكس: 982537711893+

پست الكترونيكي: info@bayynat.ir