يكشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - 19 شوال 1437

پیامبران

مسلمانان جهان

علماء و أعلام

از منظر دیگران

اماکن اسلامی

مناجات و أدعية

أهل بیت (ع)

خدمات فرهنگی اجتماعی

مقالات

استفتاءات

تألیفات

اخبار

زندگی نامه

شاخه بندی استفتاءات

 

اگر قرآن يا هر ورق ديگري از اين قبيل نجس شد، چگونه پاک مي‏گردد؟

اگر عين نجاست موجود باشد، با برطرف كردن عين نجاست و ريختن آب بر آن، پاك مي‏شود.


آيا كاغذ يا برچسب هاي پشت شيشه‏ها و قوطي‏ها هنگام شستن اين شيشه و قوطي‏ها همراه با آنها پاك مي‏شود؟

بله، با ريختن آب بر روي آن، اين ورق ها هم پاك مي‏شود.


من يك پيتزا فروشي دارم، و بيشتر پيتزا از گوشت خوك است و گاهي، زمان گذاشتن پيتزا در فر، مقدار كمي از اين گوشت در فر مي‎ريزد و با حرارت به زغال تبديل مي‏شود و سپس به خاكستر تبديل مي‏گردد، حال اگر بخواهم در اين فر، نان طبخ كنم، آيا خوردن اين نان جايز است يا اين نان نجس به حساب مي‏آيد؟

بخاطر رطوبتي كه از گوشت جاري است، كف فر نجس مي‏شود و با حرارت پاك نمي‏گردد، مگر اينكه با آب پاك گردد، ولي اگر هنگام گذاشتن نان در آن‎جا، آن موضع خشك باشد، نان نجس نمي‏شود و اگر در وجود رطوبت شک کنيم، باز حكم بر پاك بودن نان مي‏شود.


اگر بر دستم روغني بريزد و با دست ديگرم كه نجس است برخورد كند، آيا براي تطهير و برطرف كردن نجاست از دست، آب كافي است؟

بله، كافي است و براي تطهير آن نيازي به استفاده از صابون نيست.


آيا راهي براي پاك بودن آبهاي نجس فاضلاب، بدون وصل بودن آنها به آب معتصم وجود دارد؟

به‏طور حتم بايد به آب معتصم وصل باشد يا اينكه به بخار تبديل شود و سپس به آب پاك و خالص تبديل گردد.


گاهي اوقات، با اين اعتقاد كه آب داخل بركه كراست، با آن تطهير و غسل مي‏كنم يا وضو مي‏گيرم و يا نجاست را پاك مي‏كنم، بعد مي‎فهمم كه آب كر نبوده است، حكم لباسها و شستشوها و كارهايي كه انجام داده ام چيست؟

در حدث اكبر يا اصغر همين كه آب قليل باشد، براي تطهير كفايت مي‏كند و پاك كردن خبث هم همين طور است، البته زماني كه اول عين نجاست برطرف شود كه در اين صورت تطهير با ريختن آب روي آن يا آب كشيدن آن، محقق مي‏شود، و نيازي نيست آن‎را داخل آب بگذاريم.


آيا تطهير رخت خواب هاي بزرگ و ثابت، در جاي خودش کفايت مي‏کند؟

اگر عين نجاست مانند خون و مدفوع همچنان در آن موجود باشد، واجب است اول عين نجاست به وسيلة هر پاک کنندة جامد يا مايع، برطرف شود، سپس يك‎بار با آب كثير محل نجاست را مي‏شوييم. در اين صورت بدون نياز به فشردن و بدون اينکه نياز به انتقال آن به محل ديگر باشد، رخت خواب پاك مي‏گردد، اگر چه بهتر اين است كه بعد از ريختن آب بر روي آن؛ مثلا با پاها آن‎را بفشاريم تا آب موجود در آن خارج گردد.


اگر نجاست به صابون حمام رسيده باشد و صابون نجس شده باشد، چگونه بايد آن‎را تطهير کنيم؟

ريختن آب روي آن كفايت مي‏كند، مگر زماني كه نجاست در آن نفوذ كرده باشد يا اينكه مدت زيادي در آب نجس مانده باشد، دراين صورت براي تطهير آن بايد آن‎را به مدت طولاني در آب كر و پاك قرار داد؛ به گونه‏اي كه آب در آن نفوذ كند.


حكم كسي كه چيز نجسي را چه به صورت عمدي و يا غير عمدي، نوشيده است، چيست؟ و آيا واجب است داخل دهانش را تطهير كند؟

نوشيدن چيزي نجس از روي عمد، جايز نيست، اما اگر کسي به صورت سهوي اين كار را كرد، معذور است و واجب است قسمت بيرون از دهآن‎را كه نجاست به آن رسيده با آب تطهير كند، ولي تطهير داخل دهان واجب نيست.


آيا مي‏توان براي تطهير مکاني، از حولة خيس استفاده كرد؛ به اين صورت كه چند بار اين كار را تکرار کنيم و بين هر دفعه حوله را بشوييم و بفشاريم و اگر اين کار براي تطهير کافي نباشد، حكم مكان فوق، چيست؟ آيا مکان در نوبت اول (کشيدن پارچه) نجس است يا در نوبت دوم هم نجس به حساب مي‏آيد؟

نجاست زمين با کشيدن پارچة خيس روي آن پاک نمي‏شود. اگر محلي، با عين نجاست نجس شده باشد، نجس اول بحساب مي‏آيد وآن تکه پارچه هم زمانيکه بر روي محل ادرار قرار مي‏گيرد، نجس مي‏شود و نجس دوم به حساب مي‏آيد. (متنجس) ولي همين پارچه با اينکه نجس است، اگر بر جاهاي ديگر کشيده شود، آن‎را نجس نمي‏کند.


بعضي وقت ها پاك كردن نوزاد با آب جاري سخت است، آيا جايز است براي تطهيرش از ظرفي كه آب در آن است، با مشت آب برداريم و روي نوزاد بريزيم؟

آنچه در مسئله‎ي تطهير گفتيم، کفايت مي‏کند.


آيا لباس نجس شده با خون، اگر با ماشين لباسشويي شسته شود، پاك مي‏گردد؟ و آيا همة لباسهايي كه همراه آن است، پاك است؟ اگر چيزي از اثر خون در آن باقي بماند، حكمش چيست؟

با از بين رفتن اصل نجاست، هم لباس نجس شده و هم لباسهايي كه همراه آن است، پاك مي‏شود. و اگر اثري هم از خون بر جاي ماند و آن اثر هم فقط رنگ باشد، پاك است.


حكم تطهير كردن با ماشين‏هاي لباسشويي اتوماتيک چيست؟ با توجه به اينكه اين دستگاه در شستشوي اول، آب دريافت مي‏کند و سپس آن‎را بيرون مي‏ريزد و دوباره آب دريافت مي‏کند و لباس را براي بار دوم مي‏شويد و بعد آن‎را مي‏فشارد، و براي بار سوم با دريافت آب، آن‎را مي‏شويد و مي‏فشارد. درهمة موارد، چه با صابون بشويد يا با غير آن و چه عين نجاست بر بخشي از لباس باشد يا نباشد، پرسش ناظر به همة موارد است و حکم تطهير لباس ها چيست؟

لباسهاي نجس با شسته شدن در اين ماشينهاي خودكار پاك مي‏گردد و اينكه آب كر باشد شرط نيست، بلكه آب چه قليل و چه كثير باشد، همين كه لباس را فرا‏گيرد، كفايت مي‏كند، البته بعد ازاينکه عين نجاست برطرف گردد و آب از آن لباس يا شيء، خارج شود؛ اين همان كاري است كه ماشينهاي لباس شويي مي‏كند. اما اشکال نجس بودن قسمتهائي از ماشين که آب به آن نرسيده است، پذيرفته نيست، چون به تبعيت حصول طهارت لباس‏ها، اين بخش هاي ماشين نيز پاک مي‏شود.


برسي كه مشكوك است از موي خوك باشد، آيا موي نمناك را نجس مي‌كند؟

حكم به طهارت و پاكي آن "برس" مي‏کنيم.


آيا دستي كه خوك را لمس كرده هم بايد هفت مرتبه خاك مالي گردد؟

دست، به مجرد لمس كردن خوك نجس نمي‏شود، بلكه براي حصول نجاست رطوبت ناقل نجاست، لازم است و دست اگر به خوك تماس يابد، با يكبار شستن به وسيلة آب، پاك مي‌شود.


اگر آبي كه از دهان سگ موقع نفس كشيدن بيرون مي‏پاشد روي لباس بريزد، چگونه پاك مي‏شود؟

از طريق يكبار شستن با آب، پاك مي‏شود.


لباسها و كفشهايي را كه به مدفوع سگ نجس شده است، چگونه تطهير کنيم؟

با برطرف كردن عين نجاست و ريختن آب بر آن، پاك مي‏‏گردد.


اگر بدن يا لباس با آب دهان سگ نجس شود، چگونه پاک مي‏گردد؟ آيا واجب است كه خاك مالي شود و آيا نگه داشتن سگ در منزل جايز است؟

بعد از برطرف كردن عين نجاست با يكبار استفاده از آب، پاک مي‏گردد و حكم خاك مالي كردن فقط مخصوص ظروف است، و نگهداشتن سگ هم جايز است و مانعي براي دخول سگ به منزل و ماندن در آن‎جا نيست، و ليكن در مواردي كه طهارت شرط است، بايد طهارت آن رعايت شود؛ مانند زماني كه انسان بخاطر رطوبت ودر اثر تماس با سگ، نجس مي‎شود.


در كارخانجات کشورهاي بيگانه، از استخوان حيوانات در ساخت سفال استفاده مي‎كنند؛ به گونه‏اي كه آن‎را خرد و خمير مي‏كنند و تا درجه بالايي به آن حرارت مي‏دهند، حكم استفاده كردن از اين سفالها چيست؟

اين امر به دو علت به طهارت ظرف ضرري نمي‏رساند: اول: بجز استخوانهاي سگ و خوك، استخوانهاي ديگر پاک است ولو اينكه از مردار گرفته شود. دوم : وقتي که استخوان به چيز ديگري تبديل گردد، پاك مي شود، حتي اگر از حيوان نجسي مثل سگ و خوك گرفته شود.


هر وقت قسمتي از زمين نجس شود آيا واجب است كل آن مساحت تطهير گردد، يا فقط پاك كردن موضع نجاست، كافيست؟

ريختن آب بر موضع نجس شده و برطرف كردن نجاست از آن كافي است و مي‏شود آن قطعه‎ي نجس از زمين را برداشته و به جاي ديگر بريزي.


فشردن از نظر عرف چقدر است؟

فشردن، خارج كردن آب داخل شده در لباس و غير لباس به هر روش ممکن است مثل فشار دادن، مكيدن، با مكش يا امثال آن.


آيا نخ‏هايي كه كفش با آن گلدوزي شده، هنگام تطهير نياز به فشردن دارد؟

فشردن، واجب نيست.


اگر لباسي با ادرار يا غير آن نجس شده باشد و آن‎را با آب قليل بشوييم، آيا نياز به فشردن دارد يا نه؟

اگر با آب قليل شسته شود و نجاست در آن نفوذ كرده باشد، واجب است فشرده شود وگرنه واجب نيست؛ چه با ادرار نجس شده باشد چه به غير آن.


اگر چند قطره ادرار بر روي لباسم افتد آيا براي پاك كردنش پاشيدن آب و يا شستن آن با كمي آب، كافي است؟

لباسي كه با ادرار نجس شده است براي پاك كردنش به‏طور حتم بايد بر آن آب بريزيم و پاشيدن آب يا دست كشيدن همراه با آب اندك، كافي نيست. در اين صورت، پس از برطرف کردن عين نجاست، اگر لباس را يك‎بار بشوييم، كافي است؛ بدون اينكه نياز به فشردن آن باشد، مگر زمانيكه نجاست در آن نفوذ كرده باشد و با آب قليل شسته شده باشد.


اگر در حين پاك كردن ادرار يا مدفوع، قطرات آب بر روي بدنم يا لباسم بريزد، اين قطرات نجس است يا پاك؟

آبي كه با آن نجاست پاك مي‏شود، اگر همراه اجزاء نجاست نباشد پاك است. و لذا به پاك بودن آنچه كه از اين آب به بدن يا لباس مي‎رسد، حکم مي‏کنيم.


مقدار آبي كه براي پاك كردن ادرار لازم است چه ميزان است و آيا دستمال كاغذي براي پاك كردن آن كافي است؟

براي پاك كردن ادرار استفاده از دستمال كاغذي صحيح نيست، بلكه بايد با آب پاك وتطهير گردد و مقدار آب هم همين قدر كه كل موضع نجاست را در بر گيرد، كافي است.


فرش نجس شده با ادرار، چگونه پاک مي‏شود؟

اول عين نجاست را برطرف مي‏کنيم، سپس آب مي‏ريزيم به طوري كه تمام موضع نجس را فرا گيرد، سپس آب را گرچه با مالش و يا با شيوه ديگر باشد، از آن خارج مي كنيم.


لايه‏اي كه بر روي زخم تشكيل مي‏شود كه به رنگ خود خون است و قبل از اينكه زخم كاملا خوب، شود به وجود مي‏آيد، حكم تطهير زخم در اين حالت چگونه است ؟ با عنايت به اينكه، اين لايه را خون منجمد شده‏اي مي‏دانند که به پوست تبديل مي‏شود؟

خوني كه جاري است و هنگام خشك شدن لخته مي‏شود و سريعاً با كندن يا ريختن آب برطرف مي‏شود و يا آنچه كه بر روي زخم، خشك مي‏شود، خون به حساب نمي‏آيد، لذا ريختن آب بر روي سطح ظاهري آن كافي است و به اين صورت پاك مي‏گردد.


شيء نجس شده با بول و خون چگونه تطهير مي‏شود؟

بعد از اينكه عين نجاست از بدن، لباس و غير آن برطرف شد با يكبار آب ريختن، طهارت محقق مي شود.


خوني كه داخل دهان [در لثه و دندانها] است بعد از اينكه قطع شد، چگونه پاک مي‏گردد؟

با بيرون ريختن خون از دهان و برطرف شدن اثر آن، داخل دهان پاک مي‏شود.


آيا با شستن به وسيلة بخار طهارت حاصل مي‏شود؟

طهارت با بخاري كه بدون آب باشد حاصل نمي‏شود. بله، اگر وسايلي باشد كه پس از شستشوي آن شي بوسيله آب در داخل دستگاه، آب را به بخار تبديل كند، اشكالي ندارد.


روش پاك كردن ظروف چگونه است؟

روش خاصي ندارد. اگرظرف آب كشيده و با آب زياد شسته شود، يكبار كافي است و اگر آب قليل باشد با سه بار شستتن پاك مي‏شود.


تمام خانه‏ام با موكت چسبيده به زمين، فرش شده است؛ چگونه نجاست آن پاك مي‏شود؟

نخست بايد عين نجاست را برطرف کنيم و بعد يكبار آب معتصم يا آب قليل روي آن بريزيم، سپس بايد آب غساله، هرچند با خشك كردن، کنار رود يا اينكه از محل خود برطرف گردد.


آيا لباسي كه اثري از مني، ولو رنگ آن، در آن باقي بماند پاك است؟ و اگر نجس است آيا لباسهايي هم كه همراه آن شسته شده نجس است؟ و آيا كسي که مدت زماني را با اين لباس نماز خوانده باشد، تکرار نمازش واجب است؟

باقي ماندن اثر خون، مني يا مدفوع به پاكي لباس ضرري نمي‏رساند، بلكه با برطرف كردن جرم اين نجاست ها لباس پاك مي‏شود و حتي اگر فرض شود كه جرم نجاست هم در لباس باقي مانده، لباسهاي ديگر كه در ماشين لباسشويي با آن همراه بوده اند، به نجاستش حکم نمي‏کنيم، مگر زماني كه به تماس ساير لباسها با سطح موضع نجاست در لباس نجس، يقين پيدا کنيم و از جهت ديگر اگر فرض شود كه مكلف مدت زماني را در لباس نجس نماز خوانده است در حاليكه اعتقاد به عدم نجس بودن لباس، در اثر برخورد با لباس نجس داشته است، ولي بعداً فهميده كه لباس نجس بوده است، نمازهاي قبلي وي صحيح است و واجب نيست آنها را قضا يا اعاده كند.


پاك كردن چيز نجس با آب قليل يا زياد يا آب باران چگونه صورت مي‌گيرد؟

تطهير هر چيز نجس، چه بدن، لباس و غير آن، به جز ظرفها، بعداز اينكه عين نجاست، به هر نحوي برطرف شد، با يكبار شستن با آب، چه آن آب كم باشد يا زياد و چه آن آب راكد باشد يا جاري، و يا آب باران باشد، محقق مي‏شود و اين حکم در مورد همة نجاسات از جمله ادرار، يکي است، ولي ظروف با آب قليل بايد سه مرتبه تطهير شود و اگر آب بيش از قليل بود يكبار كفايت مي‏كند، مگر ظرفي كه سگ در آن ليس زده است، که ‌بايد قبل از شستن، با آب مخلوط به خاك، خاك مالي شود. اگر آب قليل باشد 2 بار، ولي اگر آب بيشتر از قليل باشد، يكبار آن‎را تطهير و تميز كرد و هر وقت موش صحرايي نه موش معمولي، در ظرف مرده باشد، بايد چه آب قليل باشد و چه کثير [زياد]، هفت مرتبه شسته شود. اين حکم خوك را هم شامل مي شود.
انواع آب و احکام آن

پاك كردن با آب

تطهير با زمين

تطهير با نور خورشيد

تطهير با استحاله

تطهير كردن با دگرگوني و تغيير

احكام تخلي كردن

متفرقات

پاسداري مقدسات از هتك حرمت

تکليف شخص وسواسيآدرس :ایران، قم، 45 متری عماریاسر، کوچه 5، پلاک 17 - كد پستي:3715713776 و يا صندوق پستي: 3466 - 37185

تلفن:37712316- 37727782- 982537723382+ / فاكس: 982537711893+

پست الكترونيكي: info@bayynat.ir