پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ - 23 شوال 1437

پیامبران

مسلمانان جهان

علماء و أعلام

از منظر دیگران

اماکن اسلامی

مناجات و أدعية

أهل بیت (ع)

خدمات فرهنگی اجتماعی

مقالات

استفتاءات

تألیفات

اخبار

زندگی نامه

بانک صوت

 
دریافت شنیدن

عنوان صدا

◊ دعای أبو حمزه ثمالی

◊ دعای افتتاح

◊ دعای مکارم الاخلاق

◊ دعای توبه

◊ دعای کمیل

◊ دعای روزهای هفته / جمعه

◊ دعای روزهای هفته / پنجشنبه

◊ دعای روزهای هفته / چهارشنبه

◊ دعای روزهای هفته / سه شنبه

◊ دعای روزهای هفته / دوشنبه

◊ دعای روزهای هفته / یکشنبه

◊ دعای روزهای هفته / شنبه

 
 

ادعیه و مناجاتآدرس :ایران، قم، 45 متری عماریاسر، کوچه 5، پلاک 17 - كد پستي:3715713776 و يا صندوق پستي: 3466 - 37185

تلفن:37712316- 37727782- 982537723382+ / فاكس: 982537711893+

پست الكترونيكي: info@bayynat.ir