معنای تقلید |

آيا تنها در امور فقهي بايد از مرجع، تقليد نمود يا اينکه بايد در تمام مسائلي که او مطرح مي‏کند از او تقليد کرد؟

آيا تنها در امور فقهي بايد از مرجع، تقليد نمود يا اينکه بايد در تمام مسائلي که او مطرح مي‏کند از او تقليد کرد؟

سگ وخوک |

آيا پوشيدن جاکت که از پوست خوک ساخته شده، جايز است؟

آيا پوشيدن جاکت که از پوست خوک ساخته شده، جايز است؟

کيفيت وچگونگي وضو |

من از «لنز» استفاده مي‏كنم، و وقتي وضو مي‏گيرم چشمهايم را مي‏بندم

من از «لنز» استفاده مي‏كنم، و وقتي وضو مي‏گيرم چشمهايم را مي‏بندم كه آب به آنها نرسد. بعد از اينكه صورتم را شستم اطراف چشمم را دست مي‏كشم كه آب داخل…

شرايط خون نفاس |

آيا غسل دادن نوزاد واجب است؟ كيفيت آن چگونه است؟

آيا غسل دادن نوزاد واجب است؟ كيفيت آن چگونه است؟

کفارات احرام |

آیا جایز است به‎ جای گوسفند، بهای آن را پرداخت کنند؟

آیا جایز است به‎ جای گوسفند، بهای آن را پرداخت کنند؟

احکام متفرقه |

همسرم امسال به حج رفته ولی در روز آخر رجم، یکی از صندل های او گم می

همسرم امسال به حج رفته ولی در روز آخر رجم، یکی از صندل های او گم می شود، پس از چند لحظه او صندل دیگری می یابد و از آن استفاده می‏کند و با آن به محل…

زينت زن |

* آيا موى مصنوعى كه موى اصلى را مى پوشاند، حكم پوشش شرعى مو را دارد؟

* آيا موى مصنوعى كه موى اصلى را مى پوشاند، حكم پوشش شرعى مو را دارد؟

ادبیات |

* آيا ويژگى هايى مشخص براى ادبيات اسلامى - شعر و نثر - در اسلام معين شده است؟

* آيا ويژگى هايى مشخص براى ادبيات اسلامى - شعر و نثر - در اسلام معين شده است؟

معنای تقلید |

آيا مي‏توان در بخشهايي از عقايد، همچون ولايت تکويني أهل بيت(ع)، يا در اندازه وگسترة عصمتي که مخصوص آنان ا

آيا مي‏توان در بخشهايي از عقايد، همچون ولايت تکويني أهل بيت(ع)، يا در اندازه وگسترة عصمتي که مخصوص آنان است، يا در مسائل عقايدي ديگر تقليد نمود، به…

سگ وخوک |

: آيا گوشت خوک و شراب و آب جو، نجس به حساب مي‏آيد؟

: آيا گوشت خوک و شراب و آب جو، نجس به حساب مي‏آيد؟