رقص و موسيقى |

* رقص و موسيقى براى زنان و مردان چه حكمى دارد؟حكم رقص زن براى شوهرش چيست؟

* رقص و موسيقى براى زنان و مردان چه حكمى دارد؟حكم رقص زن براى شوهرش چيست؟

انتخابات |

* بنابر نظريه ولايت فقيه وقتى كه ولى فقيه حرف آخر را در تعيين شيوه اداره دولت مى زند، انتخابات چه ضرورتى دارد؟

* بنابر نظريه ولايت فقيه وقتى كه ولى فقيه حرف آخر را در تعيين شيوه اداره دولت مى زند، انتخابات چه ضرورتى دارد؟

معنای تقلید |

آيا تقليد، تنها دربرگيرنده مسائل ديني و فقهي است، يا مسائل فکري را نيز دربر مي‏گيرد؛ مقصود من اين است که مسائل سياسي را نيز در بر مي‏گيرد؟

آيا تقليد، تنها دربرگيرنده مسائل ديني و فقهي است، يا مسائل فکري را نيز دربر مي‏گيرد؛ مقصود من اين است که مسائل سياسي را نيز در بر مي‏گيرد؟

سگ وخوک |

: آيا خوک نجس العين است؟

: آيا خوک نجس العين است؟

کيفيت وچگونگي وضو |

آيا ملاک در اينکه مکلف علاوه بر وضو بايد تيمم کند، تنها خشکيدن آب صورت است و نه ريش؟

آيا ملاک در اينکه مکلف علاوه بر وضو بايد تيمم کند، تنها خشکيدن آب صورت است و نه ريش؟

شرايط خون نفاس |

يك روز كامل، درد زايمان داشتم و در اين مدت نماز نخواندم. آيا قضاي اين نمازها بر من واجب است؟

يك روز كامل، درد زايمان داشتم و در اين مدت نماز نخواندم. آيا قضاي اين نمازها بر من واجب است؟

کفارات احرام |

آیا

آیا این گفته صحیح است که خوردن گوشت قربانی؛ به خصوص برای فرزندان، همسر، براداران و مادر، گرچه پس از توزیع آن میان فقرا و تنگدستان باشد، جایز نیست؟

احکام متفرقه |

زنی به حج رفت

زنی به حج رفته و هنگام رسیدن به بیت الله الحرام از دنیا رفته است. وی را در شعب ابوطالب دفن کرده اند، حکم شرعی حج او چه می شود و آیا برای او حج، ثبت…

رقص و موسيقى |

* حكم موسيقى كلاسيك كه متناسب با حالت رقص است چيست؟

* حكم موسيقى كلاسيك كه متناسب با حالت رقص است چيست؟

انتخابات |

* آيا رأى اكثريت به كسى كه آن را به دست آورده، مشروعيت مى دهد؟

* آيا رأى اكثريت به كسى كه آن را به دست آورده، مشروعيت مى دهد؟