کيفيت وچگونگي وضو |

من از «لنز» استفاده مي‏كنم، و وقتي وضو مي‏گيرم چشمهايم را مي‏بندم

من از «لنز» استفاده مي‏كنم، و وقتي وضو مي‏گيرم چشمهايم را مي‏بندم كه آب به آنها نرسد. بعد از اينكه صورتم را شستم اطراف چشمم را دست مي‏كشم كه آب داخل…

شرايط خون نفاس |

آيا غسل دادن نوزاد واجب است؟ كيفيت آن چگونه است؟

آيا غسل دادن نوزاد واجب است؟ كيفيت آن چگونه است؟

کفارات احرام |

آیا جایز است به‎ جای گوسفند، بهای آن را پرداخت کنند؟

آیا جایز است به‎ جای گوسفند، بهای آن را پرداخت کنند؟

احکام متفرقه |

همسرم امسال به حج رفته ولی در روز آخر رجم، یکی از صندل های او گم می

همسرم امسال به حج رفته ولی در روز آخر رجم، یکی از صندل های او گم می شود، پس از چند لحظه او صندل دیگری می یابد و از آن استفاده می‏کند و با آن به محل…

زينت زن |

* آيا موى مصنوعى كه موى اصلى را مى پوشاند، حكم پوشش شرعى مو را دارد؟

* آيا موى مصنوعى كه موى اصلى را مى پوشاند، حكم پوشش شرعى مو را دارد؟

ادبیات |

* آيا ويژگى هايى مشخص براى ادبيات اسلامى - شعر و نثر - در اسلام معين شده است؟

* آيا ويژگى هايى مشخص براى ادبيات اسلامى - شعر و نثر - در اسلام معين شده است؟

معنای تقلید |

آيا مي‏توان در بخشهايي از عقايد، همچون ولايت تکويني أهل بيت(ع)، يا در اندازه وگسترة عصمتي که مخصوص آنان ا

آيا مي‏توان در بخشهايي از عقايد، همچون ولايت تکويني أهل بيت(ع)، يا در اندازه وگسترة عصمتي که مخصوص آنان است، يا در مسائل عقايدي ديگر تقليد نمود، به…

سگ وخوک |

: آيا گوشت خوک و شراب و آب جو، نجس به حساب مي‏آيد؟

: آيا گوشت خوک و شراب و آب جو، نجس به حساب مي‏آيد؟

کيفيت وچگونگي وضو |

كسي كه به علت ناآشنايي با حكم، پس از وضو بخاطر اينكه رطوبت دستش خشك مي‏شود، آب روي آن مي‎ريزد و سپس مسح مي‏كشد، حكمش چيست؟

كسي كه به علت ناآشنايي با حكم، پس از وضو بخاطر اينكه رطوبت دستش خشك مي‏شود، آب روي آن مي‎ريزد و سپس مسح مي‏كشد، حكمش چيست؟

شرايط خون نفاس |

اگر زايمان، ربع ساعت پس از اذان مغرب باشد آيا قضاي نماز مغرب و عشاء بر زن واجب است؟

اگر زايمان، ربع ساعت پس از اذان مغرب باشد آيا قضاي نماز مغرب و عشاء بر زن واجب است؟