علمای اعلام |

شیخ حلی، علامه فقيه

شيخ جمال الدين أبو منصور حسن بن سديد الدين يوسف زين الدين علی بن محمد ابن مطهر حلّی معروف به علامه حلّی يكی از علمای بزرگ…

علمای اعلام |

امام خوئي؛ مرجعيتی گشوده بر تغيير

ولادت و هجرت به نجف

ابو القاسم فرزند على اكبر فرزند هاشم موسوى خوئى،‌ يكى از علماى اماميه مى باشد. وى در شب 15 ماه رجب از…

علمای اعلام |

ميرزاى شيرازى‌؛ انقلاب عليه استبداد و استعمار

ولادت:

نام‌ او به صورت­های متعدد ضبط شده است. گفته‌ شده‌ است‌ سيد حسن‌ و گفته‌ شده‌ است‌ محمد حسن‌ بن محمود بن اسماعيل‌ و …

علمای اعلام |

شيخ مفيد؛ عالم و دايرة المعارف گفتگو گر

 

محمد بن محمد بن نعمان بن عبدالسلام حارثی عكبری معروف به ابن معلم و مفيد و كنيه‌اش ابوعبد الله است. او يكی از علمای و…

علمای اعلام |

سيد موسى صدر، عالم انقلابى

خاندان و تولد

او سيد موسى فرزند صدرالدين فرزند اسماعيل فرزند صالح شرف الدين از ناحيه شحور جبل عامل مىباشد كه خانواده­اش نسب…

علمای اعلام |

علامه مظفر، نوگرایی اندیشه و اصلاح

ولادت

شیخ محمد رضا مظفر در اوائل شعبان (1322ه‍ /1904 م) در شهر نجف اشرف به دنیا آمد و در خانواده‌ای علمی که از اوایل قرن دوم…

علمای اعلام |

امام نائینی، شخصیتی انقلابی و اندیشه ورز

ولادت

محمد حسین فرزند عبدالرحیم نائینی در سال 1273ه‍ در شهر نائین از توابع استان اصفهان دیده به جهان گشود و در خانواده علمی…

علمای اعلام |

شهيد صدر، روشمندی نو و انقلابيگری اصيل

سيد محمد باقر بن حيدر بن اسماعيل صدر يكی از علمای اماميه در سال 1353 ه‍  در كاظمين به دنيا آمد. او در خانواده‌ای سرشناس از نظر…

علمای اعلام |

شهيد اول؛ فقيه گفت‌و‌گو

 

در آغازين سالهای قرن ششم هجري، منطقه جبل عامل و ساير بلاد شام گرفتار جنگهای صليبی گرديد بنابراين به جايگاه علمی و…

علمای اعلام |

شهيد ثاني، عالم الگو و نمونه

شيخ زين الدين بن نور الدين علی بن احمد بن محمد بن علی بن جمال الدين بی تقی بن صالح بن مشرف عاملی جبعی مشهور به شهيد ثاني.

شه…