image-1485

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 31 فروردین ماه 1403

مطالب مهم خطبه اول: سالروز جنگ حنین / درس‌هایی از نبرد حنین.

مطالب مهم خطبه دوم: تعدی به ایران / زخم خونین غزه / خطر دشمن برای لبنان / رسیدگی به…

image-1484

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 24 فروردین ماه 1403

مطالب مهم خطبه اول: نابودی اعمال / مفلس از نظر خدا / نحوه حفظ اعمال.

مطالب مهم خطبه دوم: عید غرق در خون غزه / تهدیدات دشمن و تنش داخلی / یاد و خاطره…

image-1483

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 17 فروردین ماه 1403

مطالب مهم خطبه اول: وعده ورود به مکه / سرنگونی بالندگی قریش / برنامه‌ریزی برای فتح مکه / رحمت و فروتنی رسول خدا(ص)

مطالب مهم خطبه دوم: ادامه تجاوز به…

image-1479

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 10 فروردین ماه 1403

مطالب مهم خطبه اول: فاجعه بزرگ / واکنش رسالی / وصیت امام علی(ع) به مسلمانان / حفظ وصیت.

مطالب مهم خطبه دوم: لجاجت دشمن در مذاکره / دشمن سوریه را هدف…

image-1478

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 3 فروردین ماه 1403

مطالب مهم خطبه اول: عقد اخوت / اخوت در احادیث / حقوق برادری / تقویت ارزش برادری.

مطالب مهم خطبه دوم: جنایات دشمن در غزه / خطر دشمن برای لبنان / بحران…

image-1477

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 25 اسفند ماه 1402

مطالب مهم خطبه اول: اهمیت فریضه روزه / حقوق فقرا بر ثروتمندان / تلاش برای کمک به فقرا.

مطالب مهم خطبه دوم: طرح نابودی غزه / تهدیدات دشمن علیه لبنان /…

image-1476

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 18 اسفند 1402

مطالب مهم خطبه اول: اهمیت ماه خدا / ماه توبه و بخشش / حق ماه رمضان / توصیه‌هایی برای ماه رمضان.

مطالب مهم خطبه دوم: سیاست مأیوس کردن فلسطینیان / آمدن…

image-1475

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 11 اسفند 1402

مطالب مهم خطبه اول: اسلام دین صلح است / مواردی که در آن‌ها جنگ مجاز است / نفی زندگی حقارت آمیز.

مطالب مهم خطبه دوم: غزه تحت‌فشار قحطی است / امید ما…

image-1474

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 4 اسفند ماه 1402

مطالب مهم خطبه اول: سالروز ولادت حضرت حجت(عج) / اعتقاد به امام غایب / مسئولیت اجرای عدالت / پیامد انحراف از عدالت / نقش مطلوب ما.

مطالب مهم خطبه دوم:…

image-1471

جدیدترین اخبار خطبه های جمعه |

خطبه جمعه، 27 بهمن ماه 1402

مطالب مهم خطبه اول: سرور سجده‌کنندگان / مسئولیت امامت / توشه برداشتن برای زندگی پس از مرگ / احسان به فقرا / راه وفاداری به امام(ع)

مطالب مهم خطبه…