مصاحبه ها |

مصاحبه روزنامه کویتی الدار با علامه سید علی فضل الله

علامه سید علی فضل الله در گفتگویی با روزنامه کویتی الدار، تأکید داشت که تلاشهای مخالف با کوششهای سعودی- سوریه وجود دارد تا این که اوضاع را بعد از حکم…

مصاحبه ها |

مصاحبه نشریه الافکار با علامه سید علی فضل الله

"الافکار" همیشه در ماه رمضان با آن راحل بزرگ دیداری داشت. اما امسال این مهم را نتوانست. زیرا او در بین ما حضور نداشت. از این رو تصمیم گرفت که با فرزند…

مصاحبه ها |

نکته اساسی در احیای عاشورا / گفتگو با معظم له (قدس سره)

ایشان بر اهمیت فراوان عزاداری تأکید می دارد که با پیروزی انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی لبنان، دستاوردهای بی شماری را سبب گشته است. اما در عین حال دعوت…

مصاحبه ها |

مصاحبه روزنامه لبنانی اللواء با علامه سید علی فضل الله

وقتی که وارد بیت علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله می شوی، عظمت مکان تو را فرامی گیرد. نمی توانی نبود او را بپذیری. زیرا همه چیز به تو این را می گویند…

مصاحبه ها |

مصاحبه روزنامه کویتی السیاسة با علامه سید علی فضل الله

ایشان بر این عقیده هستند که منطقه با چالشهای بزرگی روبرو می باشد. این چالشها با تلاش برای از بین بردن قضیه فلسطین آغاز شده و به فضا سازی برای بروز…

مصاحبه ها |

مصاحبه روزنامه کویتی النهار با علامه سید علی فضل الله

روزنامه کویتی النهار درباره موضوعات مرتبط با جانشینی و مرجعیت و نهادها و آخرین تحولات لبنان و موضوعات دیگر مصاحبه ای را با علامه سید علی فضل الله…

مصاحبه ها |

مصاحبه روزنامه کویتی الانباء با علامه سید علی فضل الله

سخن امروز درباره علامه مرجع سید فضل الله است که چند هفته ای است به سوی پروردگارشان رحلت کرده است. هدف این است که این سؤال مطرح شود: سرنوشت روش نوگرایی…

مصاحبه ها |

مصاحبه علامه سید علی فضل الله با روزنامه کویتی "الرأی"

علامه سید علی فضل الله بر این عقیده هستند هر کسی که به یکی از همسران پیامبر (ص) اهانت می کند، در حقیقت به قرآن کریم و پیامبر اسلام (ص) اهانت کرده است.

مصاحبه ها |

مصاحبه مجله اللواء با شیخ حسین الخشن

مجله لبنانی اللواء در باره مرجعیت و وضعیت کنونی آن پس از رحلت علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله گفتگویی را با شیخ حسین الخشن ترتیب…

مصاحبه ها |

مصاحبه روزنامه فرانسوی با معظم له پیرامون روز زن

به مناسبت روز جهانی زن، روزنامه فرانسوی مصاحبه مفصلی را با علامه مرجع آیت الله العظمی سید محمد حسین فضل الله ترتیب داد. در این مصاحبه به موضوعات…