دیدارها |

دیدار نماینده رهبر ایران در هرمزگان با علامه سید علی فضل الله

علامه سید علی فضل الله در این دیدار تأکید داشت که همه ما باید در بحران های مهم، نقش آتش نشان را ایفا کنیم. ایشان خواستار حمایت از ثبات لبنان و دور…

دیدارها |

باید در کنار جبهه وحدتگرایان شیعه وسنی بایستیم

ایشان در این دیداراشاره داشتند: با توجه به اقداماتی که برخی از افراد و گروه ها انجام می دهند، باید گفت این جهل است که در صدور حکم علیه پیروان این مذهب…

دیدارها |

دیدار هیأتی از تجمع علمای مسلمین با علامه فضل الله

علامه سید علی فضل الله، هیأتی از تجمع علمای مسلمین به ریاست جناب شیخ احمد الزین را به حضور پذیرفت. در این دیدار اوضاع عمومی لبنان و منطقه و چالش ها و…

دیدارها |

در دیدار هیأت ملی حمایت از وحدت و مقاومت علیه اشغالگری مطرح شد:در دوران فتنه قرار داریم

علامه سید علی فضل الله، هیأت ملی حمایت از وحدت و مقاومت در برابر اشغالگری را به حضور پذیرفت. این هیأت شامل شیخ حسن المصری، احمد مرعی، فرج الله فوّاز،…

دیدارها |

سفر علامه سید علی فضل الله به عراق

علامه سید علی فضل الله برای شرکت در کنفرانس بین اللمللی اسلامی "گفتگو و تقریب" در رأس هیاتی عازم عراق گردید.

دیدارها |

دیدار علامه سید علی فضل الله از مصر

در این دیدار علامه سید علی فضل الله با دکتر احمد الطیب شیخ الازهر و دکتر شوقی عبدالله علام مفتی مصر و محمد حسنین هیکل اندیشمند و نویسنده بزرگ مصری و…

دیدارها |

دیدار جمعیت حقوق بشر بحرین با علامه سید علی فضل الله

علامه سید علی فضل الله هیأتی از جمعیت حقوق بشر را به ریاست آقای یوسف ربیع به حضور پذیرفت. در این دیدار اوضاع عمومی بحرین و مسائل مرتبط با گفتگوی دولت…

دیدارها |

فقط با وحدت می‌توان تؤطئه‌های دشمن را خنثی کرد

در دیدار هیأت حمایت از مقاومت اسلامی، علامه سید علی فضل الله تأکید داشتند که دشمن صهیونیستی به خاطر نگرانی‌هایی که از حرکت‌های مردمی در منطقه برایش…

دیدارها |

در دیدار نمایندگان جنبش حماس با علامه سید علی فضل الله مطرح شد:از تلاش برای وحدت اسلامی و ملی پشتیبانی می‌کنیم

علامه سید علی فضل الله هیأتی از جنبش حماس فلسطین را به ریاست علی برکة نماینده این جنبش در لبنان به حضور پذیرفت. در این دیدار اوضاع لبنان و منطقه مورد…

دیدارها |

دیدار هیأت پارلمانی عراقی با علامه سید علی فضل الله

علامه سید علی فضل الله در دیدار با هیأت پارلمانی عراقی تأکید داشت که مرحله کنونی منطقه بسیار حساس است و این حساسیت ایجاب می‌نماید که حرکت اسلامی وسیعی…