احکام متفرقه |

هنگامی که در حرم شریف مشغول دعا هستیم آیا باید به خانه خدا نگاه اندازیم یا به آسمان؟

هنگامی که در حرم شریف مشغول دعا هستیم آیا باید به خانه خدا نگاه اندازیم یا به آسمان؟

رقص و موسيقى |

* رقص و موسيقى براى زنان و مردان چه حكمى دارد؟حكم رقص زن براى شوهرش چيست؟

* رقص و موسيقى براى زنان و مردان چه حكمى دارد؟حكم رقص زن براى شوهرش چيست؟

انتخابات |

* بنابر نظريه ولايت فقيه وقتى كه ولى فقيه حرف آخر را در تعيين شيوه اداره دولت مى زند، انتخابات چه ضرورتى دارد؟

* بنابر نظريه ولايت فقيه وقتى كه ولى فقيه حرف آخر را در تعيين شيوه اداره دولت مى زند، انتخابات چه ضرورتى دارد؟

معنای تقلید |

آيا تقليد، تنها دربرگيرنده مسائل ديني و فقهي است، يا مسائل فکري را نيز دربر مي‏گيرد؛ مقصود من اين است که مسائل سياسي را نيز در بر مي‏گيرد؟

آيا تقليد، تنها دربرگيرنده مسائل ديني و فقهي است، يا مسائل فکري را نيز دربر مي‏گيرد؛ مقصود من اين است که مسائل سياسي را نيز در بر مي‏گيرد؟

سگ وخوک |

: آيا خوک نجس العين است؟

: آيا خوک نجس العين است؟

کيفيت وچگونگي وضو |

آيا ملاک در اينکه مکلف علاوه بر وضو بايد تيمم کند، تنها خشکيدن آب صورت است و نه ريش؟

آيا ملاک در اينکه مکلف علاوه بر وضو بايد تيمم کند، تنها خشکيدن آب صورت است و نه ريش؟

شرايط خون نفاس |

يك روز كامل، درد زايمان داشتم و در اين مدت نماز نخواندم. آيا قضاي اين نمازها بر من واجب است؟

يك روز كامل، درد زايمان داشتم و در اين مدت نماز نخواندم. آيا قضاي اين نمازها بر من واجب است؟

کفارات احرام |

آیا

آیا این گفته صحیح است که خوردن گوشت قربانی؛ به خصوص برای فرزندان، همسر، براداران و مادر، گرچه پس از توزیع آن میان فقرا و تنگدستان باشد، جایز نیست؟

احکام متفرقه |

زنی به حج رفت

زنی به حج رفته و هنگام رسیدن به بیت الله الحرام از دنیا رفته است. وی را در شعب ابوطالب دفن کرده اند، حکم شرعی حج او چه می شود و آیا برای او حج، ثبت…

رقص و موسيقى |

* حكم موسيقى كلاسيك كه متناسب با حالت رقص است چيست؟

* حكم موسيقى كلاسيك كه متناسب با حالت رقص است چيست؟