کفارات احرام |

اگر بر حج گزار کفارة یک بار زیر سقف رفتن باشد، ولی به دلایل مشکلات مالی نتواند آن را بپردازد، آیا راه حل

اگر بر حج گزار کفارة یک بار زیر سقف رفتن باشد، ولی به دلایل مشکلات مالی نتواند آن را بپردازد، آیا راه حل هایی مانند روزه و مانند آن وجود دارد که…

احکام متفرقه |

من دختر محجوبی هستم. ولی به

من دختر محجوبی هستم. ولی به دلایلی خاص، برای مدت کوتاهی حجاب را ترک کردم و سپس دوباره به حجاب روی آوردم و حجاب پوشیدم، آیا حج من باطل است؟ چه کار باید…

زينت زن |

* آيا پوشيدن جوراب نازك براى پوشاندن پاى زن كافى است؟

* آيا پوشيدن جوراب نازك براى پوشاندن پاى زن كافى است؟

ادبیات |

* آيا شركت در مسابقات ادبى اى كه دشمنان مسلمانان برگزار مى كنند جايز است؟

* آيا شركت در مسابقات ادبى اى كه دشمنان مسلمانان برگزار مى كنند جايز است؟

معنای تقلید |

آيا رفتار مرجع، حجت است، واگر چنين باشد، آيا حجت بودن رفتار او تنها براي مقلدين اوست يا شامل ديگر مکلفين نيز مي‏شود؟

آيا رفتار مرجع، حجت است، واگر چنين باشد، آيا حجت بودن رفتار او تنها براي مقلدين اوست يا شامل ديگر مکلفين نيز مي‏شود؟

سگ وخوک |

سؤال من راجع به نوعي از سگهاي دو رگه (گرگ- سگ) و چالاکي به نام هوسکي Husky است که در سرزمين اسکيموها فراوان ديده مي‏شود، آيا اين سگ ها پاکند؟

سؤال من راجع به نوعي از سگهاي دو رگه (گرگ- سگ) و چالاکي به نام هوسکي Husky است که در سرزمين اسکيموها فراوان ديده مي‏شود، آيا اين سگ ها پاکند؟

کيفيت وچگونگي وضو |

آيا جايز است دو پا را با هم در يك آن، مسح كشيد، يا بايد اول پاي راست را مسح كرد و سپس پاي چپ را؟

آيا جايز است دو پا را با هم در يك آن، مسح كشيد، يا بايد اول پاي راست را مسح كرد و سپس پاي چپ را؟

شرايط خون نفاس |

اگر قبل از زايمان، غسل جنابت بر زن واجب شود، پس از اتمام ايام نفاس، فقط بايد غسل نفاس انجام دهد يا غسل جنابت و نفاس؟

اگر قبل از زايمان، غسل جنابت بر زن واجب شود، پس از اتمام ايام نفاس، فقط بايد غسل نفاس انجام دهد يا غسل جنابت و نفاس؟

کفارات احرام |

آیا در کفارة زیر سایه رفتن واجب است که قربانی ویژگی های خاصی از

آیا در کفارة زیر سایه رفتن واجب است که قربانی ویژگی های خاصی از نظر عمر و سلامت یا عیب نداشتن و نر و ماده بودن و غیر این ها داشته باشد؟ یا این که…

احکام متفرقه |

خواهرم امسال در حالی که باردار بود، به حج رفت، آیا این حج برای جنین نیز لحاظ می‏‏گردد؛ با علم به اینکه ماه نخست بارداری او بود؟

خواهرم امسال در حالی که باردار بود، به حج رفت، آیا این حج برای جنین نیز لحاظ می‏‏گردد؛ با علم به اینکه ماه نخست بارداری او بود؟