جنگ رسانه و فقه

با توجه به این‎که رسانه‎‎های غربی و عربی چهره‎ای ممتاز و رسانه‎ای از علامه فضل‎ا... ساخته بود، آشنایی من با ایشان از طریق رسانه‎‎ها انجام شد. در لبنان ایشان به‎عنوان شخصیتی رسانه‎ای، ممتاز و شناخته شده بود. بعد از اعلام مرجعیت ایشان، این چهره و شخصیت مورد استقبال بسیار گسترده‌تری نسبت به قبل قرار گرفت. از داخل و خارج لبنان مخصوصا کشور‎های حاشیه خلیج‎فارس شیعیان به‎سمت ایشان روی آوردند.

جنگ رسانه و فقه<o:p></o:p>

محمدرضا محمدینجات<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

با توجه به اینکه رسانه‎‎های غربی و عربی چهرهای ممتاز و رسانهای از علامه فضلا... ساخته بود، آشنایی من با ایشان از طریق رسانه‎‎ها انجام شد. در لبنان ایشان بهعنوان شخصیتی رسانهای، ممتاز و شناخته شده بود. بعد از اعلام مرجعیت ایشان، این چهره و شخصیت مورد استقبال بسیار گسترده‌تری نسبت به قبل قرار گرفت. از داخل و خارج لبنان مخصوصا کشورهای حاشیه خلیجفارس شیعیان بهسمت ایشان روی آوردند. <o:p></o:p>

قبل مرجعیت ایشان در دهه 80 میلادی، البته رسانه‎‎های غربی چهره دیگری از ایشان ارائه کرده بودند و ترسیم این چهره توسط آنان تا اواخر عمر علامه فضلا... هم ادامه داشت. یعنی علاوهبر موافقان و مخالفان سخت ایشان در داخل لبنان و کشورهای دیگر، آن رسانه‎‎ها سعی داشتند که بهعنوان رهبر معنوی حزبا... و گروه‎‎های جهادی مقاومت دهه 80 لبنان، چهرهای خشن و منفی از ایشان نمایش دهند. <o:p></o:p>

چهره دو گانهای که از ایشان در رسانه‎‎ها ترسیم می‌شد، کنجکاوی مرا برانگیخت تا جزو اولین دغدغههایم بعد از استقرار در لبنان، پی‌گیری مسایل مطرح شده در مورد ایشان از نزدیک باشد. ارتباط رودررو برایم امکانی بود تا صحت و سقم ادعاهای پیرامون ایشان را بسنجم. این ارتباط دو بار قبل از جنگ 33 روزه اتفاق افتاد. یکبار درخصوص سیاست‌های آمریکا در مورد لبنان و ماجرای ترور ایشان بود و بار دوم هم با موضوع حوزه علمیه نجف در مبارزه با استعمار، موفق به مصاحبه و گفتوگو با ایشان شدم. بار دیگر که خدمت علامه فضلا... رسیدم. بعد از جنگ 33 روزه، رسانه‎‎ها هجمه بسیاری را بر علیه ایشان شکل داده بودند تا چهره خشنی از ایشان ترسيم کنند. <o:p></o:p>

رسانه‎‎های غربی تمام سعی خود را داشتند تا چهرهای غیرمنطقی و خشونتطلب از علامه فضلا... و تفکر جهادی شیعه ارائه كنند. این اهریمن‌نمایی از تفکر شیعی چنان پیش رفت که چندینبار برای ترور ایشان اقدام شد. اتفاقی که چندینبار برای حذف علامه فضلا... از صحنه سیاسی لبنان رخ داد و البته هربار هم بی‌نتیجه ماند. <o:p></o:p>

مهمترین اقدام به ترور ایشان به سال 1985 ميلادي برمی‌گردد. پس از پایان نماز جمعه یک گروه خبری آمريكايي به بهانه مصاحبه ابتدا از حضور ایشان در محل مطمئن می‌شوند و سپس قراری با ایشان برای مصاحبه می‌گذارند. از طرف دیگر ماشینی به بهانه پنچرگیری در تعمیرگاه روبهروی منزل ايشان پارک می‌کند. <o:p></o:p>

نمازجمعه بهصورتی بود که بهدلیل استقبال زیاد، ابتدا آقایان در مسجد حاضر می‌شدند، سپس خانم‌ها برای شرکت در نماز به مسجد می‌آمدند و دوباره نماز و خطبه اعاده می‌شد. هنگام خروج بمب گذار به اشتباه فکر می‌کند که اتومبیل ایشان در حال خروج است و ماشین بمب‌گذاری شده را منفجر می‌کند. در حالی‌که ایشان در حال پاسخگویی به سئوالات خانم‌ها بوده‌اند. اتفاقا در پاسخ به یکی از خانم‌ها که چند سئوال شرعی داشته، می‌گویند قرار مصاحبه دارم و احتمالا منظور، مصاحبه با آن گروه جعلی بوده است. با اصرار خانم‌ها می‌ایستند و به لطف خدا سالم می‌مانند. در این اتفاق بیش از 110 زن و کودک بیگناه به شهادت رسیدند. بعدها در روزنامه واشنگتنپست نوشتند که این اتفاق با طراحی سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) و با چراغ سبز رونالد ریگان انجام شده است. هرچند بسیاری از اندیشمندان آمریکایی و فعالان حوزه اطلاعاتی و امنییتی آمریکا این حرکت را محکوم می‌کنند، اما در واقع آن اهریمن‌نمایی و سیاه‌نمایی‌ها به این دلیل بود که این حرکت ترور توجیه شود. <o:p></o:p>

شاید بتوان گفت با توجه به چهره رسانهای علامه فضلا...، بزرگترین مقابله با ایشان از همین طریق صورت می‌گرفت. هرچند ایشان اختلافات فراوان و حتی عقیدتی با حزبا... داشتند، اما رسانه‎‎ها ارتباط ایشان با حزبا... را بسیار عمیق و عقیدتی می‌دانستند. باید گفت هرچند که اختلافاتی وجود داشت، اما در حد شیوه زندگی و نوع جهاد بوده است. طبع بلند و وسیع رهبران مقاومت اسلامی و حزبا...، موجب می‌شد تا علیرغم اختلاف، تا لحظه آخر، پای مشترکات بسیار زیادشان ‌ماندند و علامه فضلا... هم هیچ‌چیز در حمایت از مقاومت کم نگذاشت. <o:p></o:p>

علامه فضلا... در حمایت از جمهوری اسلامی ایران هم دریغ نمی‌کرد. حتی در این فتنه اخیر بیانات مثبت و خوبی را در مورد انقلاب و نقش تعیینکننده مقام معظم رهبری در این وقایع فرمودند و بسیاری از سیاسیون هم از این اظهارنظر ایشان متعجب شده بودند. <o:p></o:p>

درواقع ایشان مقابل هجمه رسانهای علیه مقاومت اسلامی لبنان و انقلاب اسلامی ایران، تمام قد ایستاد و علیرغم اختلافاتی که داشت همچنان چتر حمایتی خود را بر سر مقاومت و انقلاب اسلامی گسترده نگه‌داشت و بهخاطر این حمایت‌ها بهای سنگینی پرداخت. <o:p></o:p>

منبع: هفته نامه پنجره/ شماره 57<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>