دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ اول ماه رجب سال ۱۴۳۹ است

دفتر شرعی موسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) با صدور بیانیه ای روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ را اول ماه رجب ۱۴۳۹ اعلام کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ اول ماه رجب سال ۱۴۳۹ است

 

دفتر شرعی موسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) با صدور بیانیه ای روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ را اول ماه رجب ۱۴۳۹ اعلام کرد.

 

در بیانیه دفتر شرعی آمده است:

هلال جدید (اقتران مرکزی) در روز شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ در ساعت ۱۳:۱۲ به وقت جهانی و ۱۵:۱۲ به وقت محلی بیروت متولد می شود. این هلال دارای مشخصات ذیل است:

در شب یکشنبه (شامگاه روز شنبه) دیدن این هلال در هیچ یک از مناطق جهان امکان ندارد. چون قبل از غروب خورشید غروب کرده و بعد از آن متولد می شود. از این رو یکشنبه سی مین روز ماه جمادی الثانی است و روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ اولین روز ماه رجب ۱۴۳۹ است.

در شب دوشنبه (شامگاه روز یکشنبه) این هلال در آمریکای شمالی و جنوبی، کانادا، آفریقا، اروپا، برخی از مناطق آسیا و شبه جزیره عربی به راحتی دیده می شود. یعنی حتی اگر به فرض، روز یکشنبه سی مین روز ماه جمادی الثانی نباشد و این ماه ناقص باشد، باز هم روز دوشنبه اول ماه رجب خواهد بود.

چون طبق مبنای فقهی حضرت علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) دیده شدن هلال(با چشم غیر مسلح یا مسلح) در هر یک از مناطق جهان که بخشی از شب را با آنها اشتراک داریم کفایت می نماید.

از خداوند می خواهیم که در این ماه عظیم، ماه استغفار، ماه رجب الاصب، به همه مومنان توفیق طاعت و انجام اعمال صالح عنایت فرماید و به ما وحدت کلمه و به امت ما عزت عطا نماید و همه بدی ها را از ما دفع فرماید. انه سمیع مجیب و هو ارحم الراحمین.

دفتر شرعی موسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره) / بیروت