پاسخ معظم له به استفتاي نمايندگان پارلمان عراق پيرامون توافق امنيتي با آمريکا

در پي استفتاي جمعي از نمايندگان پارلمان عراق از علامه مرجع آيت الله العظمي سيد محمد حسين فضل الله پيرامون توافق امنيتي با آمريکا، معظم له چنين پاسخ دادند:

من از جايگاه ديني و مسؤوليت تاريخي که بر عهده همه ما مي باشد، معتقدم که هر گونه توافق يا سند يا معاهده بين دولت عراق يا هر جهتي ديگري که نماينده دولت عراق باشد با اشغالگران آمريکايي بايد موارد زير را در نظر داشته باشد:

1. اين متن بايد در بردارنده خروج بدون قيد و شرط نيروهاي اشغالگر از عراق باشد.

2. عقب نشيني کامل نيروهاي اشغالگر از عراق نبايد با تثبيت اوضاع امنيتي عراق ربط داده شود. زيرا ما به خوبي مي دانيم که ايالات متحده آمريکا به واسطه روابط امنيتي و سياسي خود و سيطره بر بسياري از مراکز نفوذ منطقه و دنيا، مي تواند هر زمان بخواهد اوضاع امنيتي عراق را به هم بريزد تا به اين بهانه حضور نيروهاي خود را در عراق ادامه دهد. از اين رو مناسب اين است که براي خروج کامل نيروهاي آمريکايي از عراق زمان مشخص و نزديکي تعيين شود تا هيچ پايگاه يا مرکزي که نشان دهنده اشغال مستقيم و غير مستقيم باشد در عراق باقي نماند و به جنبه ديپلماتيک مرسوم بين دولتها اکتفا شود.

3. هر گونه توافق يا سند يا معاهده يا يادداشت براي خروج اشغالگران آمريکايي بايد معيارها و موازين ملي و اسلامي را که نشان دهنده ثوابت غير قابل مجادله و نزاع است، در نظر داشته باشد. خصوصاً در مسائلي چون عراق و حاکميت ملي، استقلال و آينده ميهن و مردم آن و حفاظت از مقدرات و ثروتهاي عراق و جلوگيري از سوء استفاده اشغالگران از اين ثروتها و ناکام گذاردن آنها و استفاده از آنها حتي پس از خروج از عراق.

4. هر قدرت يا نهاد يا مجموعه دولتي و غير دولتي عراقي که بخواهد سيطره اشغالگران بر ملت عراق را قانونمند نمايد و زمينه حضور قانوني آنها را در عراق فراهم نمايد و يا مقدرات و ثروتها و تصميمگيريهاي عراق را به آنها واگذار نمايد يا پوشش قانوني براي آنها فراهم نمايد تا از اين طريق بتوانند از دستگاه قضايي عراق عبور کنند، مشروعيت ندارد. بر اجماع ملي است که بر اين مسأله از طريق اقدامات سياسي در جمعهاي دولتي و مردمي تأکيد نمايند و کاري کنند که وحدت کشور حفظ گرديده و زمينه خروج اشغالگران در زودترين وقت فراهم گردد. زيرا ما عقيده داريم که جز با خروج کامل و فوري و غير قابل نرمش و بازي با شرايط و متغيرات سياسي و امنيتي، عراق روي ثبات را نخواهد ديد.

در پايان خطاب همه عزيزان خود در عراق عرض مي نمايم که تمام طوائف و مذاهب و نژادها و مجموعه هاي سياسي عراق بايد در خط سياسي واحدي حرکت کنند و خروج اشغالگران را به عنوان هدف اساسي که به بناي عراق جديد بر مبناي وحدت اسلامي و ملي و احترام به اصول انساني مورد تأکيد اسلام در احترام و به رسميت شاختن ديگري و گفتگوي با او براي رسيدن به تفاهم و هماهنگي براي حفظ روند عراق آزاد و داراي حاکميت ملي و مستقل، مي انجامد نصب العين خويش قرار دهند. زيرا ما از عراقيها مي خواهيم که با وحدت و همبستگي و همکاري خود راه بر هر گونه فرصتي که مجال باقي ماندن اشغالگران را در عراق فراهم آورد قطع کنند و براي همه دنيا ثابت نمايند که آنان ملتي هستند که مي توانند دولتي قدرتمند و مستقل را بدور از فشارهاي اشغالگران و تکفيريها و تروريسمي که دانسته و ندانسته به نفع اشغالگران عمل مي کنند، تشکيل دهند.

دفتر علامه مرجع آيت الله العظمي سيد محمد حسين فضل الله

بيروت؛ 22 شوال 1429 هـ برابر با 21/10/2008م