سخنرانی علامه سید علی فضل الله پیرامون عاشورا

مسلمانان نیاز داشتند که محیطی آکنده از فتنه، چنددستگی و جنگ به فضایی مملو از وحدت و همبستگی مهاجرت کنند. از شرایط اجتماعی، اقتصادی و امنیتی سست و ناگوار به سوی وضعیتی بهتر، همبسته‌تر و قوی‌تر هجرت کنند.

سخنرانی علامه سید علی فضل الله پیرامون عاشورا

امام حسین(ع) علیه سوء استفاده از بیت المال و تعطیل شدن قانون قیام کرد

 

پیرامون مفاهیم هجرت نبوی و عاشورای حسینی علامه سید علی فضل الله در سخنانی در سالن الزهرا(س) مجتمع مسجد امامین حسنین(ع) بیروت اظهار داشت:

پرداختن به هجرت که نقطه عطف بزرگی در تاریخ اسلام است، برای این است که درس صبر، بردباری و توانایی در مقابله با چالش‌های همه جانبه از آن بیاموزیم.

مسلمانان نیاز داشتند که محیطی آکنده از فتنه، چنددستگی و جنگ به فضایی مملو از وحدت و همبستگی مهاجرت کنند. از شرایط اجتماعی، اقتصادی و امنیتی سست و ناگوار به سوی وضعیتی بهتر، همبسته‌تر و قوی‌تر هجرت کنند.

سالگرد هجرت فقط برای مراسم گرفتن نیست، بلکه باید از هجرت در عرصه‌های حرکت آفرینی و آگاهی بخشی استفاده کنیم. باید خود را بر اساس معانی و مفاهیم والای هجرت تربیت نماییم. باید با طرز تفکر مصلحان، تغییر آفرینان و کسانی که ظلم و فساد را قبول ندارند وارد فضای عاشورا شویم؛ بنابراین مسئولیت ما بسیار بزرگ است. همه بر حسب توان خود باید برای ایفای وظایف خود در این باره تلاش کنند.

امام حسین(ع) شعارهای مذهبی و فرقه‌ای را مطرح نکرد. اگر آن حضرت حکومت اموی را رد می‌کند برای این است که بنی امیه از بیت المال سوء استفاده کردند و اجرای قوانین را تعطیل نمودند. قانون هم اگر اجرا می‌شد، فقط برای فقرا و ضعیفان بود.

فساد، انحراف، باطل و ظلم واقعیتی تجزیه ناپذیر است. غیرقابل قبول است که انسانی به فساد یا انحراف رضایت دهد، فقط به این دلیل که فرد فاسد یا منحرف وابستگی طایفه‌ای، مذهبی و حزبی با او دارد. باید ظلم را رد کنیم. فرقی ندارد که این ظلم چه اندازه‌ای دارد. چون اگر کسی که در دایره کوچک‌تر روحیه ظلم، فساد و انحراف داشته باشد، اگر به جای مهم‌تری برسد، به ظلم‌های بزرگ‌تری دست خواهد زد.

احیای عاشورا، فقط برای بازخوانی تاریخ نیست. بلکه فرصتی برای بازخوانی حال و برنامه ریزی برای آینده است. چون امام حسین(ع) در تمام حرکت‌های خود به آینده ما و فرزندان ما می‌اندیشید؛ بنابراین در عاشورا باید بر ارزش‌های تأکید کنیم که امام حسین(ع) مطرح کرد؛ مانند مبارزه با طاغوت‌ها، فاسدها و کسانی با اموال عمومی بازی می‌کنند. عاشورا منبری برای دامن زدن به حساسیت‌های طایفه‌ای و مذهبی نیست.

دفتر رسانه‌ای علامه سید علی فضل الله

بیروت؛ 2 محرم 1440 هـ