بیانیه در مورد تعیین اول ماه شوال

هلال ماه شوال ۱۴۴۰ هـ (اقتران مرکزی) در روز دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ه ساعت ۱۰:۰۲ صبح به وقت جهانی یعنی ساعت ۱۳:۰۲ ظهر به وقت تابستانی بیروت متولد می شود.

بیانیه دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (رض)

در مورد تعیین اول ماه شوال ۱۴۴۰ هـ

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هلال ماه شوال ۱۴۴۰ هـ (اقتران مرکزی) در روز دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ه ساعت ۱۰:۰۲ صبح به وقت جهانی یعنی ساعت ۱۳:۰۲ ظهر به وقت تابستانی بیروت متولد می شود.

 

همان طور که در تصویر مشاهده می شود، رؤیت هلال در دوشنبه شب (شب سه شنبه) در برخی از جنوبی آمریکای شمالی و بعضی از مناطق آمریکای جنوبی به وسیله تلسکوپ (چشم مسلح) ممکن است. مناطقی مانند آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک و ... که در تصویر به رنگ سورمه ای مشخص شده اند. در عین حال امکان رؤیت در مناطق دیگر وجود ندارد. چون مناطق رؤیت مناطقی هستند که بخشی از شب را با آنها مشترک هستیم، از این رو برای ما و همه مناطقی که به صورت مذکور با مناطق رؤیت اشتراک دارند، روز سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸هـ اول ماه شوال ۱۴۴۰ هـ است. اما برای مناطقی که بخشی از شب را با مناطق رؤیت مشترک نیستند، مناطقی که در خاور دور قرار دارند، مانند استرالیا، ژاپن، کره، اندونزی، مالزی و چین روز چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ هـ اول شوال خواهد بود. از این رو طبق مبنای فقهی علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (رض) که معتقد است اگر امکان رؤیت هلال در هر منطقه از جهان وجود داشته باشد، به شرطی که بخشی از شب را با آن اشتراک داشته باشیم، ماه آغاز می شود و در این باره دیدن با چشم غیرمسلح و مسلح فرقی ندارد.

از خداوند متعال می خواهیم که این عید را برای مسلمانان مبارک گرداند و آن را همراه با خیر، وحدت، پیروزی و عزت برای امت اسلامی تکرار کند و اعمال ما را به بهترین وجه قبول فرماید. انه سمیع مجیب.

 

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (رض)

بیروت؛ ۲۳ رمضان ۱۴۴۰هـ