نهمین سالگرد رحلت علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره)

به مناسبت نهمین سالگرد رحلت علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره) مجلس بزرگداشتی به جهت پاسداشت یک عمر تلاش پیگیر معظم له در مسیر آگاهی، اصالت و نوگرایی برگزار می گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

به مناسبت نهمین سالگرد رحلت علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره)مجلس بزرگداشتی ار طرف دفتر معظم له، به جهت پاسداشت یک عمر تلاش پیگیر معظم له در مسیر آگاهی، اصالت و نوگرایی برگزار می گردد.

زمان: چهارشنبه 12 تیر ماه 1398، ساعت 21

مکان: قم، 45 متری عماریاسر، کوچه 5، پلاک 17