پیام تسلیت علامه شیخ حسین الخشن به مناسبت رحلت حضرت آیت الله محسنی(ره)

رحلت آیت الله فقیه شیخ محمد آصف محسنی حقیقتاً ثلمه بزرگ و ضایعه سنگینی بود. از خداوند متعال می‌خواهیم که این خسارت بزرگ را برای امت اسلامی جبران فرماید.

پیام تسلیت علامه شیخ حسین الخشنبه مناسبت رحلت حضرت آیت الله محسنی(ره)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت آیت الله فقیه شیخ محمد آصف محسنی حقیقتاً ثلمه بزرگ و ضایعه سنگینی بود. از خداوند متعال می‌خواهیم که این خسارت بزرگ را برای امت اسلامی جبران فرماید.

آن راحل بزرگ زندگی آمیخته با جهاد و آکنده از علم و عمل داشت و میراث علمی بزرگی از خود برای جامعه علمی اسلامی به یادگار گذاشت. او با دستاوردهای علمی بزرگ و علمی خود شناخته می‌شد و در عرصه‌های گوناگون علوم و معارف اسلامی از علم کلام گرفته تا فقه و اصول و رجال و... آثار قلمی داشت. ویژگی آثار فکری او، جدیت و هدفمندی بود و در بسیاری از حالات جنبه دایرة‌المعارفی و جامع داشت.

او به داشتن جرأت علمی مبتنی بر دلیل معروف بود و همین ویژگی او را بر آن داشت تا بسیاری از اندیشه‌ها و فتاوایی را بپذیرد که شاید به مخالفت با رایج یا مرسوم توصیف شوند. او سهم به سزایی در معارف مختلفی که بدان‌ها ورود کرده بود، داشت و سهم عمده و بارز ایشان در عرصه علم حدیث است.

آن راحل بزرگ مصداق حدیث "العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس" بود. او با زمانه می‌زیست و قضایای آن را درک می‌کرد و به رغم سن زیاد خود، اصرار داشت که در کنفرانس‌های تخصصی علمی شرکت کند و درباره بسیاری از مسائل فقهی معاصر آثار قلمی داشت.

ورود به بحث، تحقیق، تألیف و تدریس علوم حوزوی او را از حضور در عرصه‌های جهاد و مبارزه برای آزادی افغانستان از زیر یوغ اشغال‌های متوالی بازنداشت و مشارکت او در عرصه سیاست نیز برای تحقق دولت عدالت محوری بود که کرامت انسانی مردم کشورش را حفظ نماید.

از مراکز و حوزه‌های علمیه انتظار می‌رود که برای قدردانی از تلاش‌های علمی او و ارج نهادن به مقام علم و عالم، به تکریم و بزرگداشت این عالم بزرگ و بازخوانی میراث گران‌سنگ او بپردازند.

حسین الخشن