تکریم زن به حفظ حقوقشان است، نه حرف و مراسم تنها

علامه سید علی فضل الله خواستار تکریم عملی و قانونی زن، به جای افراط در جنبه مراسمی و نمایشی که هر ساله شاهد آن هستیم، شد و بر نقش مهم زن لبنانی و مصائب بزرگ آن‌ها به ویژه در این مرحله سخت و خطرناک که بابت آن تاوان دوچندان می‌پردازد، تأکید کرد.

تکریم زن به حفظ حقوقشان است، نه حرف و مراسم تنها

 

علامه سید علی فضل الله خواستار تکریم عملی و قانونی زن، به جای افراط در جنبه مراسمی و نمایشی که هر ساله شاهد آن هستیم، شد و بر نقش مهم زن لبنانی و مصائب بزرگ آن‌ها به ویژه در این مرحله سخت و خطرناک که بابت آن تاوان دوچندان می‌پردازد، تأکید کرد.

 

در بیانیه ایشان به مناسبت روز جهانی زن آمده است:

همچنان شاهد هیاهو و توجه فزاینده در عرصه رسانه‌ها و اظهارنظرها به روز جهانی زن هستیم. حرف‌ها و بیانیه‌ها در مورد زنان بسیار است. چیزی که شایسته آن‌هاست و ما مخالف برگزاری این گونه برنامه‌ها نیستیم که به نقش والای زنان در سطوح مختلف آموزشی، علمی، اجتماعی و غیره اشاره دارند؛ اما تأیید می‌کنیم احترامی که در این جشن‌ها و سخنانی که اینجا و آنجا از تریبون‌های رسمی، دینی و اجتماعی بیان می‌شوند و صفحات شبکه‌های اجتماعی و... را پر کرده است، به احترام واقعی و قدردانی عملی از زنان تبدیل شود تا آن‌ها به حقوقشان برسند که قالب کلمات برایشان کافی نیست.

وی افزود: تکریم واقعی زن این است که در سطوح قانونگذاری، قانونی و عملی به جایگاه شایسته خود برسد و در کنار مردان ایفای نقش کند، از دستاوردهای بزرگش قدردانی شود و جلوی هر گونه تجاوز به او گرفته شود؛ چه در رابطه با نقش او در جامعه باشد و چه تجاوز مستقیم که انسانیت او را له می‌کند و می‌خواهد حق و جایگاه او را در سازندگی انسان تضعیف کند. مبنا باید همان چیزی باشد که پیامبر(ص) بر آن تأکید کرده است: «ما اَكْرَمَ النِّساءَ اِلاّ كَريمٌ وَ لااَهانَهُنَّ اِلاّ لَئيمٌ؛ زنان را گرامى نمی‌دارد، مگر انسان بزرگوار و به آنان اهانت نمی‌کند، مگر شخص پَست و بی‌مقدار.»

وی ادامه داد: آنچه زنان در جوامع ما از آن رنج می‌برند، مسئول آن دین و احکام ناب آن نیست؛ زیرا دین می‌خواهد که زن قلب خانواده، جامعه و زندگی باشد. نیازی نیست که در مورد احساسات زن صحبت کنیم؛ زیرا او به خودی خود دنیایی از احساسات و عواطف پاک است و دین به تکریم او و بهترین رفتار با او دعوت می‌کند؛ اما سنت‌ها از یک طرف و درک نادرست از دین از سوی دیگر، فشاری که با بسیاری از قوانین اعمال می‌شود و مشکلات وخیم جوامع ما، باعث شده است که زنان نسبت به دیگران تاوان مضاعفی پرداخت کنند.

وی اظهار داشت: همه ما باید در مقابل مادران، خواهران و دختران خود در جهان عرب و اسلام به طور کلی و در لبنان به طور خاص، از بابت رنج‌های عظیمی که زنان لبنانی در دهه‌های گذشته در برابر جنگ داخلی و اشغال اسرائیل تحمل کردند تا این امروز که از فقر، بیماری و گرسنگی رنج می‌برند که فقط گروه‌های اندکی از مردم جهان از آن رنج می‌برند، شرمنده باشیم. نظام لبنان نه تنها در سطح مناصب، سهمیه زنان در پارلمان و در سطوح اجتماعی، خانوادگی و... باید عدالت را در حق لبنانی مراعات کند؛ بلکه باید انسانیت زن را حفظ کند، از حقوق او صیانت به عمل آورد و از دستاوردها و خدمات زنان که در برخی موارد فراتر از انتظارات است، تقدیر کند.

دفتر علامه سید علی فضل الله

بیروت؛ 6 شعبان 1443 ق برابر با 09/03/2022 م