شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ اول ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ است

هلال ماه رمضان ۱۴۴۳ (اقتران مرکزی) روز جمعه ۱۲ فروردین ساعت ۰۶:۲۴ صبح به وقت جهانی یعنی ساعت ۰۹:۲۴ صبح به وقت تابستانی بیروت متولد می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه دفتر شرعی موسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره)

درباره آغاز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳

شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ اول ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ است

 

هلال ماه رمضان ۱۴۴۳ (اقتران مرکزی) روز جمعه ۱۲ فروردین ساعت ۰۶:۲۴ صبح به وقت جهانی یعنی ساعت ۰۹:۲۴ صبح به وقت تابستانی بیروت متولد می شود.

همان طور که در تصویر ملاحظه می شود، رؤیت در عصر روز جمعه با چشم غیر مسلح، به شرط صافی هوا و خبرگی رصد کننده در بخشهای غربی آمریکای شمالی و مرکزی و با چشم مسلح در بیشتر مناطق آمریکای شمالی و جنوبی و بخش باریکی از شمال غربی آفریقا ممکن است.

از این رو شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ در مناطقی که بخشی از شب را با مناطق رؤیت مشترک هستند و روز یکشنبه برای مناطقی که بخشی از شب را با مناطق رؤیت مشترک نیستند، روز اول ماه مبارک رمضان است و این طبق مبنای فقهی علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله(ره) است که معتقد است اگر رؤیت هلال در هر منطقه از جهان ممکن باشد، به شرط این که بخشی از شب را با آن اشتراک داشته باشیم، ماه آغاز شده است و در این باره بین رؤیت با چشم غیرمسلح و مسلح فرقی نیست.

همان طور که در تصویر دیده می شود، در عصر روز شنبه (شب یکشنبه) رؤیت در اغلب مناطق جهان با چشم غیرمسلح به آسانی ممکن است.

از خداوند می خواهیم که این ماه را ماه برکت، رحمت و مغفرت قرار دهد و به ما توفیق روزه داری روزها و شب زنده داری شبهای آن، تلاوت قرآن کریم، دعا، طاعت و کارهای خیر عنایت فرماید و آن را با مهر قبول و پاداش عظیم برای ما به پایان برساند و آن را برای امت اسلامی گشایش و برای ما عزت و نصرت بر دشمنان قرار دهد.

به درستی که او شنوای پاسخگو و مهربان ترین مهربانان است.

دفتر شرعی موسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره)

بیروت؛ ۲۰ شعبان ۱۴۴۳برابر با 3 فروردین 1401