استفتائات از علامه مرجع با موضوع انتخابات

با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات، این پایگاه اقدام به بازنشر متون استفتائاتی ازعلامه فقید سید محمد حسین فضل الله(ره) با موضوع انتخابات می نماید.