سخنرانی علامه سید علی فضل الله در نشست «اسلام و ارتباطات اجتماعی»

مرکز علوم اسلامی «اقرأ» نشست «اسلام و ارتباطات اجتماعی» را با حضور دانشجویان مرتبط با مدارس و دبیرستان‌های جمعیت مبرات خیریه در دانشکده علوم و ادبیات انسانی در جاده فرودگاه بیروت برگزار کرد.

مرکز علوم اسلامی «اقرأ» نشست «اسلام و ارتباطات اجتماعی» را با حضور دانشجویان مرتبط با مدارس و دبیرستان‌های جمعیت مبرات خیریه در دانشکده علوم و ادبیات انسانی در جاده فرودگاه بیروت برگزار کرد. در این نشست علامه سید علی فضل الله تحت عنوان «اهمیت ارتباط میان طیف‌های جامعه» سخنرانی نمود. ایشان در بخشی از سخنان خود اشاره داشتند: «ارتباط باید پیروان ادیان گوناگون را در بر بگیرد. متدینان و کسانی که دین خاصی ندارند نیز باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند. از باب اهتمام به اندیشه و فرهنگ به پیروان ادیان دیگر نیز باید با آن‌ها ارتباط داشته باشیم.»

ایشان اظهار داشتند: «ارتباط باید بر اساس گفتگو و بازاندیشی صورت بگیرد. ایشان خواهان آن شدند که به گفتگوی تمدن‌ها بسنده نشود بلکه باید کوشش شود که فکر نشست و ارتباط تمدن‌ها، ریشه دار گردد.»

ایشان افزودند: «اسلام به گفتگو در همه چیز، خصوصاً در جاهایی که اختلاف وجود دارد، دعوت کرده است. قطع رابطه و پشت کردن جایز نیست. لازم است که به قطع رابطه میان طرف‌های منازعه پایان داده شود. حتی اگر یکی از دو طرف خود را مظلوم بداند.»

معظم له تأکید داشت: «ضرورت است که از تعصب دور شویم؛ زیرا اسلام دین نیکی به کسانی است که در دین با آن‌ها اختلاف داریم. دین واقعی به صورت طبیعی قید و بندهایی را برای نظم زندگی و تحقق مصالح انسان وضع می‌کند.»

ایشان از دانشجویان خواستند که به خودسازی، مسؤولیت پذیری، رویکرد عالمانه و نه رویکرد تباه گرانه به دنیا و التزام به معیارهای اسلامی در موضوع دوستی و اختلاط و روابط انسانی توجه داشته باشند.

در پایان این نشست، دانشجویان حاضر پرسش‌هایی را در باره دغدغه‌های روزانه خویش مطرح کردند و میان علامه سید علی فضل الله و دانشجویان گفتگویی در این زمینه شکل گرفت.