مجلس افغانستان انفجار حرم امامان معصوم (ع) در عراق را محكوم كرد

 

مجلس شورای ملی افغانستان روز شنبه با صدور بيانيه‌اي، انفجار در حرم حضرت امام حسن عسكری ( ع) و حضرت امام هادی (ع) در شهر سامرای عراق را بشدت محكوم كرد و آن را دسيسه دشمنان اسلام خواند.

 

 

 

"معين" از نمايندگان مجلس شورای ملی افغانستان به نمايندگی از پارلمان اين كشور با فراخواندن مسلمانان اعم از تشيع و تسنن به اتحاد و همبستگی گفت: نگذاريد كه دشمنان، بين پيروان دين مبين اسلام تفرقه بيندازند.

 

 

وی افزود:پارلمان افغانستان اين انفجار را كه قلب تمامی مسلمانان جهان را جريحه‌دار كرد، جنايتی بزرگ دانسته و آن را شديدا تقبيح مي‌كند.

 

 

معين تاكيد كرد: مجلس شورای ملی افغانستان بر اين باور است كه اين عمل ضدانسانی توسط كسانی كه دشمن عزت و وحدت مسلمين هستند، انجام شده است.

 

 

وی افزود: پارلمان افغانستان از مسلمانان شيعه و سنی عراق تقاضا دارد كه با تدبير و هوشياری خود اجازه ندهند دسيسه‌های دشمنان عملی شود.