فعاليت‌های بعثه آيت الله العظمی سيد محمد حسين فضل الله در مدينه

مثل هر سال، با رسيدن بعثه حضرت آيت الله العظمی سيد محمد حسين فضل الله به مدينه، بعثه معظم‌له پذيرای شخصيت‌های علمي، هيأت­ها و حجاج گرامی از نقاط گوناگون جهان بود. علاوه بر اين بعثه علامه مرجع اقدام به ديدار و گفت‌و‌گو با كاروان­ها و بعثه‌های گوناگون دينی نمود.

اداره بعثه و علامه سيد محمد علی فضل الله در مدينه منوره تعدادی از مسؤولان كاروانهای حجاج كشورهای عربی و آمريكا و اروپا را در بعثه مورد استقبال قرار دادند.

همين‌طور تعداد زيادی از شخصيت‌های علمی كشورهای خليج فارس و ايران از جمله حضرت آيت الله سيد عبدالله غريفی و آيت الله شيخ محمد باقر ناصری رئيس جماعت علمای عراق از بعثه علامه مرجع ديدار نمودند.

هيأتی از بعثه مرجع دينی آيت الله العظمی شيخ يوسف صانعی به رياست آيت الله شيخ ابراهيم دشتی از بعثه ديدار نمود. در اين ديدار آيت الله دشتی تقدير و علاقه مرجع دينی آيت الله العظمی صانعی نسبت به علامه مرجع دام ظله را بيان نمود و نقش علامه مرجع را در نوسازی پويايی مرجعيت سيفی در دنيا مورد تأكيد قرار داد و جرأت علمی ايشان را كه همپای تحولات زمانه به پيش مي‌رود، ستود.

هم چنين جناب آقای شيخ كاظم العمری به نمايندگی از پدر گرامي‌شان حضرت علامه شيخ محمد علی العمری يكی از شخصيت‌های دينی مدينيه از مقرّ بعثه ديدار نمود و سلامهای پدر گرامي‌شان را تقديم سيد حفظ الله تعالی نمود و از جايگاه ويژه سيد نزد پدرشان خبر داد.

از سوی ديگر هيأتی از سوی بعثه به رياست جناب آقای سيد علی فضل الله از مقر بعثه آيت الله شيخ محمد باقر ناصری رئيس جماعت علمای عراق ديدار نمود. در اين ديدار وضعيت عراق به صورت مفصّل مورد ارزيابی قرار گرفت. ايشان از توجه و پيگيری علامه مرجع از مسائل روزانه عراق سپاسگزاری نمود و بيان داشت كه توجه حاكی از جايگاه رفيع عراق و ملت عراق در عقل و قلب معظم‌له است.

همين طور هيأتی از بعثه علامه مرجع از مقر بعثه مرجع دينی حضرت آيت الله العظمی صانعی ديدار نمود.