فعاليت های بعثه معظم له در مدينه منوره

با رسيدن بعثه حضرت آيت الله العظمی محمد حسين فضل الله – دام ظله – به مدينه منوره، محل بعثه پذيرای هيأت­هايی از حجاج اروپا، آمريكا، كشورهای خليج فارس و داخل عربستان سعودی بود.

اعضای بعثه تعدادی از شخصيت های علمی را از كشورهای خليج فارس و كشورهای غربی در محل بعثه مورد استقبال قرار دادند. در اين ديدارها مسائل و مشكلات دنيای اسلام و راههای مقابله يا چالش­های داخلی و خارجی كه مي‌كوشند آتش فتنه‌های طائفی را در بين مسلمانان دامن بزنند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر وحدت اسلامی و تلاش برای رسيدن به همگرايی ديدگاه­های گوناگون كه تنها راه حفاظت از قدرت امت اسلامی است، تأكيد شد.

بعثه علامه مرجع آيت الله العظمی سيد محمد حسين فضل الله، هيأتی از پاكستان به رياست آقای سيد محمد جواد هادی رئيس دانشگاه شهيد عارف حسينی و عضو سابق پارلمان پاكستان را مورد استقبال قرار داد. در اين ديدار وضعيت پاكستان، خصوصاً پس از زلزله ويران‌گر اين كشور و پس زمينه­های بحرانهای اجتماعی آن بررسی شد. هيأت پاكستانی از بذل توجه علامه مرجع آيت الله العظمی سيد محمد حسين فضل الله به امور مستضعفان و آسيب‌ديدگان زلزله اخير تقدير و تشكر نمود.

از سوی ديگر هيأتی از بعثه علامه مرجع – دام ظله – به رياست علامه سيد محمد علی فضل الله به ديدار علامه شيخ محمد علی العمری در منزل ايشان در مدينه منوّره رفت. اين ديدار به جهت اطمينان از سلامت علامه العمری صورت گرفت. هيأت درودها و دعاهای خالصانه علامه مرجع را تقديم ايشان نمود.

علامه شيخ العمری از خاطرات خود از حضرت علامه مرجع در نجف اشرف و مجاورت خود با آيت الله سيد عبدالرؤوف فضل الله و سيد محمد سعيد فضل الله صحبت كرد و بيت فضل الله را بيت علم و ايمان و طهارت توصيف نمود. سيد محمد علی فضل الله نيز از احساسات برادرانه و صادقانه علامه شيخ العمری تشكر نمود.

همين طور هيأتی از بعثه علامه مرجع به رياست سيد علی فضل الله فرزند برومند علامه مرجع از مقر كاروان التوحيد كويت ديدار نمود. جناب حاج كاظم عبدالحسين رئيس، شيخ علی حسن غلوم، روحانی و مسؤولان بخش اداری كاروان از هيأت بعثه استقبال نمودند. در اين ديدار وضعيت عمومی دنيای اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.