علمای اعلام |

مقداد؛ فنای در اسلام

اين صفحه به مهم‌ترين شخصيت‌هاى برجسته جهان اسلام مى‌پردازد‌؛ وسيره آنان،‌ وضعيت اجتماعى دوران حيات‌شان و دست آوردها،‌ خدمات و فداكارى‌هايى را كه در…

علمای اعلام |

عمار بن یاسر، ثبات در موضعگیری

اين صفحه به مهم‌ترين شخصيت‌هاى برجسته جهان اسلام مى‌پردازد‌؛ وسيره آنان،‌ وضعيت اجتماعى دوران حيات‌شان و دست آوردها،‌ خدمات و فداكارى‌هايى را كه در…

علمای اعلام |

ابوذر غفاری، دعوتگر و جستجوگر حقیقت

اين صفحه به مهم‌ترين شخصيت‌هاى برجسته جهان اسلام مى‌پردازد‌؛ وسيره آنان،‌ وضعيت اجتماعى دوران حيات‌شان و دست آوردها،‌ خدمات و فداكارى‌هايى را كه در…

علمای اعلام |

سلمان فارسی، در جستجوی حقیقت

اين صفحه به مهم‌ترين شخصيت‌هاى برجسته جهان اسلام مى‌پردازد‌؛ وسيره آنان،‌ وضعيت اجتماعى دوران حيات‌شان و دست آوردها،‌ خدمات و فداكارى‌هايى را كه در…

علمای اعلام |

آخوند خراساني، ثابت‌های عمل و روش

ولادت

آخوند ملاّ محمد كاظم خراسانی در سال 1255 ه‍ ق در مشهد مقدس در خانواده‌ای وارسته به دنيا آمد. پدرش ملا حسين هراتی از…

علمای اعلام |

علامه سيد محسن امين، روش باز و مرجعيت واقعگرا

ولادت:

سيد محسن امين در سال 1284 ه‍ در خانواده‌اش متدين، اهل علم و صالح در شقراء جبل عامل ديده به جهان گشود. نسب ايشان به…

علمای اعلام |

امام خمينى؛ عالم و رهبر انقلابي

 

ولادت

 

 

روح الله بن مصطفى بن احمد موسوى خمينى يكى از علماء بزرگ شيعه و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران مى باشد. او…

علمای اعلام |

سيد ابوالحسن اصفهانی، مرجع باز انديش و رهبر مجاهد

ولادت و آغاز پويش علمی

ابوالحسن محمّد بن عبدالحميد بن محمّد موسوی اصفهاني، از علمای اماميه، در سال 1284 ﻫ در روستای مديس…

علمای اعلام |

سيد عبد الرؤوف فضل الله؛ عالم مجاهد

آيت الله سيد عبد الرؤوف فضل الله فرزند سيد نجيب بن سيد محى الدين بن نصر الله بن محمد بن على بن يوسف بن محمد بن فضل الله بن…

علمای اعلام |

سيّد محسن ‌حكيم‌؛ فقيه مرجع

سيد محسن‌ بن‌ مهدى‌ بن‌ صالح‌ بن‌ احمد بن‌ حمود بن‌ ابراهيم‌ بن‌ على‌ طباطبائى‌حكيم‌ از…