* آيا دست دادن با زنان پير جايز است؟

* آيا دست دادن با زنان پير جايز است؟

* دست دادن با زنان نامحرم مطلقاً جايز نيست، چه پير باشند و چه جوان. در اين باره ادله و رواياتى وجود دارد. از يكى از امامان(عليهم السلام) پرسيده شد: آيا مرد مى تواند با زن نامحرم دست بدهد؟ پاسخ داد كه: خير، جز از روى لباس و بى آن كه دستش را بفشارد.