* آيا رابطه برقرار كردن با اهل كتاب - نه براى دعوت آنان به اسلام - جايز است؟

* آيا رابطه برقرار كردن با اهل كتاب - نه براى دعوت آنان به اسلام - جايز است؟

* در چنين رابطه اى مشكلى وجود ندارد. زيرا خداوند بزرگ در قرآن مى گويد: (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبرّوهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين) «خدا شما را از كسانى كه در [كار] دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده اند، بازنمى دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد، زيرا خداوند دادگران را دوست دارد».( سوره ممتحنه، آيه 8.)