* حكم سقط جنين (عمدى) چيست؟ و حكم پزشكى كه اين عمل را انجام مى دهد چيست؟

* حكم سقط جنين (عمدى) چيست؟ و حكم پزشكى كه اين عمل را انجام مى دهد چيست؟

* سقط جنين عمدى - به مجرد انعقاد نطفه و آغاز حيات جنين در رحم زن - حرام است. فقط در وضعيت هاى خاصى كه جنين براى حيات مادر خطرآفرين باشد و مانند آن، جايز است كه زن، خطر را از سر خود رفع كند و از خود دفاع نمايد.حتى اگر اين خطر از سوى كسى باشد كه عقل و درك ندارد،مثلا انسان مى تواند ديوانه اى را كه به او حمله كرده و مى خواهد او را بكشد به قتل برساند،البته در صورتى كه دفع خطر متوقف بركشتن او باشد.