* خداى تعالى در سوره صف مى گويد: (كبر م

* خداى تعالى در سوره صف مى گويد: (كبر مقتاً عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون) «نزد خدا سخت ناپسند است كه چيزى را بگوييد و انجام ندهيد» (سوره صف، آيه 3.) و در سوره شعراء: (و انّهم يقولون ما لا يفعلون) «و آنانند كه چيزهايى مى گويند كه انجام نمى دهند.» (سوره شعراء، آيه 224.) آيا برخى شعرها در نزد خدا ناپسند است؟ اگر چنين است، كدام شعر؟

* آنچه كه در آيه مردود شناخته شده شعرى است كه نه بيان واقع و نه ابزار ايمان است، بلكه در خط دعوت به باطل قرار دارد و مسافتى را نشان مى دهد كه بين قول و عمل فاصله مى اندازد و باطل و زور را تشويق مى كند. خدا در سوره شعراء، شاعران متعهد و هدفمند را كه در مسير راستى و حق و عدل گام برمى دارند از گمراهان استثنا كرده است: (الاّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات و ذكروا الله كثيراً و انتصروا من بعد ما ظلموا) «مگر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و خدا را بسيار به ياد آورده و پس از آن كه مورد ستم قرار گرفته اند، يارى خواسته اند.»( سوره شعراء، آيه 227.) يعنى اين كه اسلام شعر و شاعران را محكوم نمى كند بلكه شعر و شاعران منحرف را محكوم مى كند.