* آيا سفره هاى غذا كه براى عزاداران در در عاشورا گسترده مى شود از باب تعظيم شعائر است؟

* آيا سفره هاى غذا كه براى عزاداران در در عاشورا گسترده مى شود از باب تعظيم شعائر است؟

* اين كار نوعى ابراز محبت اهل بيت و امام حسين(عليه السلام) است. سفره هايى به نام حسين(عليه السلام) گسترده مى شود كه كاركرد اجتماعى دارد. يعنى اين كه مردم به ياد حسين و مصيبت او گردهم مى آيند و به نام او در فضايى جمعى و مثلا سفره غذا دور هم جمع مى شوند و در امور ديگر و گام هاى مهم تر مانند انقلاب هم با نام حسين با هم پيمان مى بندند و.... گستردن سفره به نام آن حضرت، عملى اجتماعى است كه محبت به امام را زنده نگه مى دارد زيرا در راه خدا و نثار روح حسين(عليه السلام) چنين هزينه هايى مى شود. اما من دوست دارم كه فقرا را به چنين سفره هايى دعوت كنند. چه اين كه آنان كم تر رنگ چنين غذاها را مى بينند.