کسی که در هنگام پوشیدن احرام، نیت نیابت از غیرش را بکند اما زمان ادای مناسک، مانند طواف و نماز

کسی که در هنگام پوشیدن احرام، نیت نیابت از غیرش را بکند اما زمان ادای مناسک، مانند طواف و نماز و سعی غفلت کرده و به نیت خودش آن را به‎جا آورد، آیا باید این اعمال را دوباره انجام دهد؟ یا اینکه نیت اولی برای ادای نیابی این اعمال، کافی است؟

برای صحت نیابت از دیگری، باید نیت نیابت از وی باشد. بنابراین اگر حج گزار غفلت کرد و مناسک را از سوی خودش انجام داد، این عمل صحیح نیست و باید اعاده گردد. ولی اگر مکلف به گونه ای باشد که اگر مثلاً مورد پرسش قرارگیرد جواب دهد: «من» به نیابت از فلان شخص طواف می کنم ونیت وی ازخودش (که از «من» فهمیده می شود.) تنها اشتباه لفظی باشد، در این صورت حکم به صحت عمل او می‏‏گردد.