مادرم به سبب حادثه ای که برایش رخ داد و در با

مادرم به سبب حادثه ای که برایش رخ داد و در بازگشت از مکه مادرش را از دست داد، تشرف به حج و سفر به مکه را نمی پذیرد، با این که حج بر وی واجب است او هیچ سخنی درباره تشرف به حج را قبول نمی‏کند. او اکنون 66 سال سن دارد و او را با صندلی چرخ دار جابه‎جا می کنیم و اینگونه به خدمت وی مشغولیم؛ با این وضعیت می توانیم به نیابت از او به حج برویم؟

اگر او با همین وضعی که دارد، خودش قدرت رسیدن به مکه و تشرف به حج را داشته باشد؛ نیابت از او مادامیکه زنده است صحیح نیست.