به زودی به انجمنی خواهم پیوست

به زودی به انجمنی خواهم پیوست که به اعضای خود وام می دهد و من نخستین کسی خواهم بود که این قرض را دریافت می کنم؛ آیا جایز است با مالی که از طریق قرض به دست می‎آورم، به حج بروم؟

حج با مالی که از راه قرض بدست می آوری، صحیح است و از حجة الاسلام کفایت می‏کند.