زمانی که من و همسرم حج به‎جا آوردیم من مقلد شم

زمانی که من و همسرم حج به‎جا آوردیم من مقلد شما بودم وهمسرم از امام خمینی(ره) تقلید می کرد. هنگامی که تصمیم گرفتیم با هم به حج برویم من هزینه حج او را در اختیار نداشتم و ناچار شدم که از برادر وی قرض کنم، بر این توافق که در خلال هشت ماه از راه کاری که همسرم انجام می دهد آن را بازگردانیم تا بدین گونه بقیه هزینه های حج او را فراهم کرده باشیم و همین شد. سؤال این است که حج او پس از آنکه به تقلید از شما منتقل شد از حجة الاسلام مجزی است؛ با اینکه وی در خلال حج مقلد امام خمینی(ره) بود؟

بر اساس نظر ما این حج وی از حجة الاسلام مجزی است؛ به خصوص اگر ایشان در آن زمان چنین نیت کرده باشد.