از چه سالي، بايستي مرجعي براي خود برگزينيم؟

از چه سالي، بايستي مرجعي براي خود برگزينيم؟

از هنگام بلوغ، که در مورد پسران از سن پانزده سالگي- بنابر تقويم قمري- و يا با خروج مني يا با روييدن موي زبر در زير شکم و بالاي عورت، قبل از رسيدن به سن مذکور، تحقق پيدا مي‏کند. ولي تحقق اين امر در دختران با رسيدن به سيزده سالگي بنا بر تقويم قمري، يا ديدن خون حيض قبل از سن مذکور محقق مي‏گردد.