آيا مي‏توان از شخصي که شيعه اثنا عشري نيست، تقليد کرد؟

آيا مي‏توان از شخصي که شيعه اثنا عشري نيست، تقليد کرد؟

خير، احتياطاً جايز نيست، زيرا شرط ما در مجتهد بودن اين است که رهرو خط و سيره اهل بيت (ع) باشد.