هنگامي که از خواب بيدار مي‏شو

هنگامي که از خواب بيدار مي‏شوم و جنب هستم بخاطر ترس از ضرر، به‎خصوص در فصل سرما، نمي‏توانم قبل از رفتن به محل کار، غسل را انجام دهم. آيا جايز است تيمم بدل از غسل انجام دهم؟

واجب نيست شخص جنب در طول روز، غسل انجام دهد مگر براي نماز؛ بنابراين مانعي ندارد بدون غسل به محل کارش برود. به خصوص در حالت ضرورت؛ سپس هنگام برگشتن، غسل کند و قبل از اتمام وقت نماز بخواند.