خون مرده يا خونابه اي که زير ناخن‏ها باشد چه حکمي دارد؟

خون مرده يا خونابه اي که زير ناخن‏ها باشد چه حکمي دارد؟

خون مرده‏اي که زير ناخن پوشيده باشد، قبل از اينکه پوست را بگشايد به پاکيزه‏بودن ظاهر ناخن و پوست آسيبي نمي‏رساند. ولي اگر پوست را بگشايد با اينکه خشک هم باشد نجس است. خونابه هم هميشه پاک است.