مني چيست؟

مني چيست؟

مني يک نوع ترشحي‏است که از آلت تناسلي مرد با فشار و شهوت خارج مي‏شود و رنگ آن اندکي به تيرگي مايل‏است. مني ماده‏اي است که بر اثر ارتباط با تخمدان زن موجب ايجاد فرزند مي‏گردد. واز نظر شرعي اين مايع نجس است.