: آيا ترشحا

: آيا ترشحاتي که هنگام شهوت که بر اثر بوسيدن و يا در بغل گرفتن و... از او خارج مي‏شود، نجس است، و در صورتيکه چنين امري به وجود آيد آيا غسل بر او واجب مي شود؟

اين ترشحات پاک است و وضو را باطل نمي‏کند و نياز به غسل نيست، حتي اگر زن به اوج لذت جنسي هم برسد، ودر او حالتي شبيه آنچه که آنرا انزال گويند حاصل گردد، زيرا زن مني ندارد، چنان چه متخصصين اين را ثابت کرده‏اند.