در يک شرکت مشغول کارم که گوشت را به دست استفاده کنندگان آن مي‏رساند، با توجه به اينکه اين شرکت، گوشتهايي را تقديم خريداران مي‏کند که از ن

در يک شرکت مشغول کارم که گوشت را به دست استفاده کنندگان آن مي‏رساند، با توجه به اينکه اين شرکت، گوشتهايي را تقديم خريداران مي‏کند که از نظر شرعي تذکيه نشده يا اينکه گوشت خوک است، آيا مي‏توان از دستگاههايي که در رساندن گوشت حرام استفاده مي کنيم، در رساندن گوشت حلال استفاده کنيم؟

- استفاده ازاين دستگاهها براي تحويل گوشت حلال، حرام نيست، ولي اين امر موجب نجاست دستگاهها مي‏شود و در صورتي که رطوبت مسري باشد به نجس شدن گوشت منجر مي گردد.