منزلي را از افرادي خريدم که داراي سگ بوده‏اند، آيا بايد منزل را پاک‏کنم تا بتوانم در آن نماز‏ بخوانم؟

منزلي را از افرادي خريدم که داراي سگ بوده‏اند، آيا بايد منزل را پاک‏کنم تا بتوانم در آن نماز‏ بخوانم؟

ضرورتي ندارد، زيرا مهم در نماز، پاک‏بودن موضع سجده است، علاوه براين مي‏توانيد از حصير پاک يا چيزي از اين قبيل استفاده کنيد، البته در صورت اينکه بنا را بر طهارت مطلق بگذاريد، زيرا شما از اينکه اين تماس، همراه با رطوبت بوده باشد اطلاع نداريد.