آيا شراب نجس است يا پاک؟

آيا شراب نجس است يا پاک؟

با اين که نوشيدن شراب از گناهان کبيره مي‏باشد، ولي خود آن نجس نيست.