فتوايي وجود دارد که مي‏گويد: نوشيدن آبميوه و نوشيدني‏هاي گازدار داراي قوطي هاي فلزي، که در کشور هاي خارجي ساخته

فتوايي وجود دارد که مي‏گويد: نوشيدن آبميوه و نوشيدني‏هاي گازدار داراي قوطي هاي فلزي، که در کشور هاي خارجي ساخته مي‏شود، جايز نيست؛ چون در حين بازيابي و ساختن آنها، با قوطي هاي شراب و مشروبات الکلي ذوب و در نتيجه نجس مي‏شود. نظر شما درمورد اين فتوا چيست؟

استفاده از امثال اين قوطي‏ها اشکالي ندارد چراکه حکم اوليه، پاکي و طهارت آنهاست. همه چيز پاک است تا وقتي که به نجاست آن علم پيدا کنيم و به مجرد احتمال يا شک، نمي‏توان حکمي به نجاست کرد. البته اين نظر مبني بر نجاست شراب مي‏باشد ولي در صورتي که فتوا به طهارت و پاکي آن داده شود -که نظر ما هم اين است- نيازي به اجتناب از اين قوطي‏ها نيست.