عوامل نجس شدن اشياء چيست؟ و چگونه يک چيز نجس مي‏شود؟

عوامل نجس شدن اشياء چيست؟ و چگونه يک چيز نجس مي‏شود؟

چند چيز عين نجاست هستند: ادرار و مدفوع انسان يا حيوان به شرطي که حيوان داراي خون جهنده، حرام گوشت و از غير پرندگان باشد، خون و مني هر حيواني که خون جهنده داشته باشد مانند سگ و خوک، مرداري هر حيواني که خون جهنده دارد.