آيا نجاست خشک، مانند مني خشک، نجس کننده است؟

آيا نجاست خشک، مانند مني خشک، نجس کننده است؟

برخورد نجاست با جسم خشک، بدون اختلاف، پاک به حساب مي‏آيد، زيرا شرط نجاست، وجود رطوبت سرايت کننده در يکي از دو جسم است.